Svenska Cykelstäder besökte riksdagen och infrastrukturministern

Emil Törnsten Nyheter

Svenska Cykelstäder var på plats när infrastrukturminister Tomas Eneroth besökte Riksdagens Cykelnätverk den 7 mars för att prata om nästa steg kring den nationella cykelstrategin, Ministerns slutsats var tydlig:

– Högre ambitionsnivåer kommer att krävas framöver, sade ministern.

Inför en publik bestående av riksdagsledamöter och cykelorganisationer berättade ministern om sin cykelbakgrund. Han avslöjade att han cyklar en del själv, nyligen runt Ringsjön, och att han tillsammans med vänner tagit sig igenom långa och svettiga cykellopp. Cykling är en politik som svarar mot hans önskemål, berättade han, och det är enligt honom just politik som kommer få cyklingen att öka:

– Långa tabellark med siffror i all ära, jag menar att det handlar om politik. Om vi ska göra vad som krävs så kommer det inte att räcka med nettonuvärdeskvoter. Det handlar om att ta modiga politiska beslut, tyckte ministern.

Han tror att cyklingen går en ljus framtid till mötes:

– Högre ambitionsnivåer kommer att krävas framöver. Men jag är hyffsat optimistisk. Den nationella transportplanen för 2018–2029 kommer att presenteras i april och i den kommer vi att lyfta cyklingen mer än i någon tidigare plan.

Nästa steg för den nationella cykelstrategin

När det gäller cykelstrategin så har flera utredningar rapporterats till regeringen. VTI har bland annat kommit fram till varför barn cyklar allt mindre, Tillväxtverket hur cykelturismen kan utvecklas och Trafikanalys hur ett nationellt cyklingsmål kan formuleras. Ministern lovade nu att innan valet att ta initiativ till dialog med cykelorganisationer kring hur cykelstrategin kan tas vidare. Klas Elm från paraplyorganisationen Svensk Cykling var tydlig med vad han tycker är nästa steg:

– Vi ser att det behövs utökade resurser, mer yta och förbättrad framkomlighet, sade Klas, och påpekade att regeringen har ett tungt ansvar i frågan. Hans uppfattning var att den nationella cykelstrategin pekar ut att många ska samverka för att öka cyklingen. Så många att alla ska göra jobbet utom just den nationella nivån.

Detta synsätt visade sig delas av fler när ordet fördelades fritt bland gästerna. Svenska Cykelstäders ordförande Henrik Oretorp efterfrågade nationella insatser på kort sikt: inom de närmsta 1–2 åren. VTI:s forskningsledare Anna Niska efterfrågade styrmedel för ökad cykelforskningsfinansiering. Vätternrundans VD Gunilla Brynell Johansson ville se lagstiftning om 1,5 meters avstånd vid omkörning. Och 2030-sekretariates Mattias Goldmann ville se en nollvision där krafttag tas mot döda i såväl som av trafiken.

Vill göra mer själv

En som i motsats till detta ville göra mer själv var Lars Strömgren, ordförande för Cykelfrämjandet. Föreningen kommer nu att genomföra cyklingskurser för vuxna i 32 kommuner. Lars önskade dock mer medel för att genomföra cyklingskurser för barn:

– Vi har sökt medel från Trafikverket att genomföra cyklingskurser för barn, men fått avslag. Vi vill bland kopiera det danska succékonceptet Alla barn cyklar, där fler än 150 000 barn deltar årligen. Planen är att låta alla skolor i Sverige under två veckor i september varje år tävla om vilka elever, vilken klass och vilken skola som får flest att cykla, samtidigt som de lär sig trafikregler. Det finns tydlig evidens från vårt grannland att detta fungerar, sade Lars.

Ministern beklagade att projektet inte beviljades denna gång och framhöll ideella föreningars behov av organisationsstöd, inte bara projektstöd, för sina viktiga insatser.

Regeländringar och mål

Diskussionen avslutades med att Svensk Cyklings Klas Elm ställde ministern mot väggen med att fråga när de regeländringar som skulle ha trätt i kraft den 1 januari 2018 egentligen införs, och hur länge det dröjer innan det finns ett nationellt cyklingsmål.

Svaret blev svävande, men ministern hade gott hopp om regeländringen att få cykla i vägbanan trots att det finns cykelbana. Men han vågade inte lova om denna eller andra viktiga regeländringar kommer att införas. När det gäller cyklingsmål så var beskedet fortsatt väntan: regeringen ännu inte har något färdigt förslag.