Cykelgator i fokus vid Linköpingsträff

Emil Törnsten Nyheter

I samband med den nationella cykelstrategin föreslog regeringen ett antal lagändringar. Ett är att införa cykelgator (ibland kallat cykelfartsgator) i lagstiftningen, något som redan testats i bland annat Linköping. Temat var därför passande när Cykelstäderna möttes i just Linköping den 11-12 januari. 

Är fler cykelgator önskvärda? I vilka situationer kan blandade trafikytor användas, och i vilka inte? Hur påverkar detta diskussioner om trafikvett, och hur bör man hantera sådana diskussioner? Dessa var några frågorna som diskuterades vid träffen. Den startade med en presentation av värdkommunen, följt av en rundvandring i nybyggda stadsdelen Vallastaden och gemensam middag.

Elias Aguirre, kommunalråd i Linköping och styrelseledamot för Svenska Cykelstäder, pekar ut Vallastaden från en högt belägen takterrass.

Den andra dagen startade med att Sonja Forward, VTI, berättade om deras forskningsprojekt kring cyklisters beteende i trafiken. Resultaten pekar åt att debatten kring cyklisters (brist på) trafikvett är snedvriden. De farliga situationerna för cyklande som noterades i studien berodde snarare på att gående och bilister inte följde trafikreglerna. Som alltid finns det undantag, men som grupp hade cyklande i hög grad ”trafikvett”.

Därefter blev det ett kort inspel från Wieland Hendriksen, The Urban Future. Han visade några metoder som används i Nederländerna för resedatabearbetning, medborgardialog och åtgärdsvalsstudier. För det senare fick Rebecka Hovenberg, kommunalråd i Linköping, agera testpilot inför publik och cykla på holländska cykelvägar i VR.

Diskussion kring cykelgator.

Om Linköpings erfarenheter kring cykelfartsgator berättade Per-Erik Hahn, Linköpings kommun, under en presentation för halva gruppen. De fick sedan en stund på sig att inleda diskussioner kring temat. Något som det finns skäl att återkomma till under kommande träffar. Det samma gäller för den andra halvan, som satte igång diskussioner kring trafikvettskampanjer.

Träffen avslutades med en cykeltur i staden, under kompetent guidning av anställda från värdkommunen. Det var en trevlig träff och ett stort tack riktas till alla inblandade! Nästa cykelstadsträff blir dagen innan den nationella cykelkonferensen i Östersund, 21/5.