Svenska Cykelstäder önskar god jul!

Emil Törnsten Nyheter

Ännu ett framgångsrikt år i arbetet för mer tillgängliga, framkomliga, hälsosamma, miljövänliga och mänskliga städer går till ända! Varför har året varit så framgångsrikt, undrar den bistre som tycker att Sverige aldrig blir något cykelland. Jo, många små steg tas som tillsammans blir stora:
  • Svenska kommuner vågar testa saker de inte gjort förut. Mobila cykelparkeringar, totalentreprenad vid cykelvägsbyggen, cykelbibliotek, och hyrcykelsystem som är tillgängliga året runt är bara några exempel.
  • Viss lagstiftning ser ut att hinna ikapp kommunernas praktik. Cykelboxar är ett exempel på något som flera kommuner tillämpat under en tid och som nu har föreslagits i lagstiftningen.
  • Det forskas allt mer om cykling. Det ska instiftas ett nationellt forskningscentrum om cykling, vilket är en viktig fråga för många cykelstäder.
  • Allt fler kommuner och organisationer vill bli bättre genom att dela kunskap med andra. Vid förra årsskiftet hade Svenska Cykelstäder 21 ordinarie medlemmar, nu 26. Dessutom två företag som varit tidiga med den nya möjligheten att bli associerad medlem.
  • Svenska Cykelstäder har tagit ett första steg mot att möjliggöra regioner som medlemmar.
Nu höjer vi ribban ännu högre för nästa år. Det är valår och cykelinfrastruktur kommer att vara hetare än någonsin förr. Inom Cykelstäderna hjälps vi åt med att hantera de utmaningar och möjligheter som detta innebär. Ett första tillfälle är under Cykelstädernas träff Linköping 11-12 januari. Jag önskar er en god jul och tackar för gott samarbete under 2017!

Henrik Oretorp, ordförande Svenska Cykelstäder