ÅF går in som associerad medlem i Svenska Cykelstäder

Emil Törnsten Nyheter

Under parollen ”Providing leading solutions for generations to come” går ingenjörs- och designföretaget ÅF in som associerad medlem i Svenska Cykelstäder. Cykeln är en självklar del av hållbar mobilitet och framtidens städer, vilket är något som ÅF redan idag arbetar mycket med.

Ökad cykling är en lösning på många av de utmaningar som kommer göra världen bättre för kommande generationer, menar sektionschefen Henrik Rönnqvist:

– Vår vision sammanfaller mycket med Svenska Cykelstäders. Jag vill tolka vår vision som att vi står inför en förändring av vårt resande och våra transporter där cykeln har en viktigare roll. Vi jobbar mycket med detta och vill vara bäst på cykelplanering och cykelutformning, menar Henrik.

ÅF har kring 10 000 medarbetare.

– Som en organisation med en av Sveriges mest omfattande nätverk av planerare, analytiker och utformare har vi en unik möjlighet att bidra till utvecklingen av hållbar mobilitet. Vi drivs av vår egen vision, av våra kunders behov och av våra medarbetares ambitioner, kunskap och förmåga att göra skillnad, säger Henrik.

Vi välkomnar ÅF till Svenska Cykelstäder. Läs mer om ÅF här.