Västra Götalandsregionen går med i Svenska Cykelstäder

Emil Törnsten Nyheter Kommentera

Västra Götalandsregionen går med i Svenska Cykelstäder. – Vi ser fram emot ett närmare samarbete med aktörer som är ledande inom cykelutvecklingen i Sverige, säger Sara Persson på Västra Götalandsregionen. Genom att gå med stödjer regionen den gemensamma visionen att 50 procent av alla resor som är kortare än 5 km ska ske med cykel. – Föreningen är en bra …

Resultat från workshop om finansiering av cykelinfrastruktur 16 maj

Emil Törnsten Nyheter Kommentera

Den 16:e maj anordnade Svenska Cykelstäder tillsammans med Cykelfrämjandet, Svensk Cykling och Trafikutredningsbyrån en workshop kring finansiering av framtidens cykelinfrastruktur. Det behövs ökade anslag till attraktiva och säkra cykelvägar. Vissa kommuner och regioner avsätter betydande anslag till cykling, men hur får man med övriga? Och vad krävs för att den nationella nivån ska komma ikapp? Dagen inleddes med ett öppet …

Svenska Cykelstäder utökas med Region Skåne

Emil Törnsten Nyheter 1 Comment

Som en av de första regionerna är Region Skåne nu medlem i den ideella föreningen Svenska Cykelstäder. Nu fortsätter arbetet med att öka och förbättra cyklingen i Skåne. År 2017 antogs Cykelstrategi för Skåne som pekar ut riktningen för den regionala planeringen för cykel. Strategin bygger på målet att cyklingen ska öka med 58 procent till 2030. – Uppnås målet …

Nationell planen presenterad av regeringen: ”En skam att stryka cykelinvesteringar”

Emil Törnsten Nyheter 2 Comments

Den nationella transportplanen, som specificerar hur regeringens 700 miljarder till infrastruktur ska användas under åren 2018–2029, presenterades vid lunchtid idag av regeringen. Planen baseras på det förslag som Trafikverket tog fram 2017, vilket kritiserades hårt av bl.a. Svenska Cykelstäder och andra cykelorganisationer. Myndigheten Naturvårdsverket gick i sitt remissvar så långt som att avstyrka planförslaget. Trots detta lade infrastrukturminister Tomas Eneroth …

Nacka trampar in i Cykelstäderna

Emil Törnsten Nyheter Kommentera

Nacka satsar på att förbättra förutsättningarna för att cykla. Som ett led i det arbetet går kommunen nu med i Svenska Cykelstäder, en förening för landets bästa cykelkommuner där man kan dela erfarenheter och kunskap.  Ett kriterium för att gå med i Svenska Cykelstäder är att ha ett tidsatt och mätbart mål för ökad cykling. Nacka har ett mål att …