Nacka trampar in i Cykelstäderna

Emil Törnsten Nyheter

Nacka satsar på att förbättra förutsättningarna för att cykla. Som ett led i det arbetet går kommunen nu med i Svenska Cykelstäder, en förening för landets bästa cykelkommuner där man kan dela erfarenheter och kunskap. 

Ett kriterium för att gå med i Svenska Cykelstäder är att ha ett tidsatt och mätbart mål för ökad cykling. Nacka har ett mål att andelen av alla resor i högtrafik som sker med cykel ska vara 10 % år 2020.

– Vi har siktet inställt på att göra det enklare, trevligare och tryggare att cykla. Bra cykelvägar och cykelparkeringar är nyckeln för detta, säger Gunilla Grudevall-Steen, ordförande i Natur- och trafiknämnden.

Nacka har prisats för sitt arbete med cykel. Häromveckan fick kommunen en delad tredje plats i Cykelfrämjandets Kommunvelometer, en ranking av hur bra Sveriges kommuner arbetar med att främja cykling. År 2016 belönades Nacka av Regionala Cykelkansliet i Stockholms län för ”Årets cykelprestation”.

– Utmärkelserna visar att vi gör rätt saker. Nu vill vi utvecklas ännu mer och går därför med i Svenska Cykelstäder. Vi hoppas att kunna samverka med de bästa och samtidigt kunna dela med oss av våra framgångsfaktorer, säger Gunilla.

Medlemskapet gör att kommunens tjänstepersoner och politiker även får möjlighet att opinionsbilda på nationell nivå för att höja cykelns status:

– Vi arbetar målmedvetet med att utveckla cyklingen, men genom att ligga steget före andra möter vi också utmaningar såsom föråldrad lagstiftning, finansieringsmodeller och attityder. Vi vill att regeringen, riksdagen och Trafikverket lyfter upp sitt arbete till vår nivå, säger Moa Rasmusson, ordförande för Svenska Cykelstäder.

Mer information:
Moa Rasmusson, ordförande Svenska Cykelstäder, moa.rasmusson@sollentuna.se, 0739-15 16 33

Gunilla Grudevall-Steen, ordförande i Natur- och trafiknämnden i Nacka, Gunilla.Grudevall-Steen@nacka.se, 070 431 96 90