Västra Götalandsregionen går med i Svenska Cykelstäder

Emil Törnsten Nyheter

Västra Götalandsregionen går med i Svenska Cykelstäder.
– Vi ser fram emot ett närmare samarbete med aktörer som är ledande inom cykelutvecklingen i Sverige, säger Sara Persson på Västra Götalandsregionen.

Genom att gå med stödjer regionen den gemensamma visionen att 50 procent av alla resor som är kortare än 5 km ska ske med cykel.

– Föreningen är en bra plattform för Västra Götalandsregionen att bidra till och ta emot kunskapsutveckling inom området från, säger regionutvecklaren Sara Persson på Västra Götalandsregionen, som arbetar med satsningen Hållbart resande väst.

Västra Götalandsregionen arbetar aktivt med att öka andelen hållbara resor. Regionen har en regional cykelstrategi och flera av dess kommuner tar nu fram kommunala cykelstrategier. Genom Svenska Cykelstäder ges en möjlighet att skapa en starkare röst för de kommuner och regioner som arbetar aktivt med minskad klimatpåverkan, friskare befolkning och ökad framkomlighet. Dessutom ska samverkan och kunskapsutbyte med övriga Sverige bidra i arbetet med öka andelen hållbara resor i Västra Götalandsregionen:

– De personliga kontakterna är ett stort värde. Det kommer ge oss stora möjligheter för samverkan inom olika cykelrelaterade aktiviteter på ett sätt som vi inte kan göra idag, säger Sara.