Image

13 juni - Nätverksträff i Motala

Svenska Cykelstäder och Motala kommun bjuder in till nätverksträff i Motala, i anslutning till Forum Vätternrundan

Vilken potential har mindre och medelstora svenska städer att ställa om till hållbart resande? Vilka exempel kan våra svenska städer dra inspiration från? Till 2030 ska minst hälften av kommunens invånare använda cykeln som färdmedel en gång i veckan eller mer. Till 2040 ska kommunen bli en av Sveriges ledande cykelstäder. För att nå målen arbetar staden med ombyggnation, säkra skolmiljöer och att få fler att välja gång, cykel och kollektivtrafik. Motala arbetar aktivt med att knyta ihop centrumhandeln, näringsliv och cykelidrott i syfte att göra staden ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar.

Under den här nätverksträffen får vi studera hur Motala planerar för att ställa om befintliga trafikytor, samverka med lokalhandeln och cykelidrotten. Dessutom bjuder träffen på internationell omvärldsbevakning, föredrag, aktuell forskning och platsbesök med andra medlemmar från Svenska Cykelstäder. Forum Vätternrundan hålls den 14 juni, och tillsammans erbjuder de två dagarna ett omfattande och kunskapsspäckat program. Anmäler du dig före 22 april så ingår även deltagande i hela branschdagen 14 juni, inklusive middag och cykeltur på kvällen den 13 juni.  

I Motala korsar vardagscykling, tävlingscykling och motionscykling varandras vägar. Staden erbjuder en viktig potential och ett typexempel på en kommun där många invånare kan ställa om sina resor till cykelresor. De flesta kan cykla till arbete, skola och dagliga aktiviteter på under 20 minuter. Kommunen blir dessutom en årlig arena för den stora folkhälsofesten kring Vätternrundan, där cykelnäringen lockar över 60 000 besökare till staden. Motala har även de senaste åren växlat upp sitt arbete med informations- och marknadsföringsinsatser. I 2023 års Kommunvelometer kom man på tredje plats av små kommuner och fick hela 20 av 20 poäng gällande informations- och marknadsföringsinvesteringar.

Den 14 juni hålls branschdagen Forum Vätternrundan

Innehåll - uppdateras löpande

09.30  Ankomst och kaffe på Folkets hus (Repslagaregatan 3)

10.00  Inledning av kommunen - Hur arbetar Motala för stärkt folkhälsa genom mer vardagsrörelse?

10.15 Motala kommun - Att nyttja historisk planering för att bygga framtidens gator - vad kan andra kommuner lära sig av?

10.30 Key note: Amsterdam - staden som anpassat gator, sänkt hastigheter, byggt parkeringar och jämkat multimodala lösningar för cyklingens behov

11.00 Trafikverket: Hur arbetar Trafikverket med att realisera regeringens samverkansuppdrag om aktiva transporter

12.00 Lunch

13.15 Tema: Att förankra platsomställning, parkeringspolicy och framkomlighet för hållbara färdslag - så gör vi!

Lunds kommun: Hur kan trafikomledning, parkeringspolicys och stadsomvandling leda till ökade intäkter för lokala företag?

Motala kommun: Kommunen som involverat näringsidkare i en arbetet med en centrumvision för en levande stadskärna

16.30 Summering och avslut

17.30 Cykeltur i Motala - i samarbete med Vätternrundan

18.30 Middag

Praktiskt

Tid: 13 juni, kl 09.30 - 16.30  (14 juni - Forum Vätterundan
Plats: Motala, Folkets hus

Nätverksträffen riktar sig till Svenska Cykelstäders medlemmar och ingår i medlemskapet. Är du inte medlem och vill delta? Kontakta oss. 

Boende och resa

Bokas separat av varje enskild organisation. Varje deltagare står för sina rese- och boendekostnader. Läs gärna Vätternrundans tips om att boka boende. 

Kontakt

Samuel Williams, verksamhetsledare, Svenska Cykelstäder, info@svenskacykelstader.se / 070-759 05 70

Thommy Lindholm, trafik- och mobilitetsstrateg, Motala, 0141-22 51 87

Hantering av personuppgifter

Genom att anmäla dig så godkänner du var hantering av personuppgifter enligt vår dataskyddspolicy som du kan ta del av här. Du kan när som helst be oss att ta bort dina personuppgifter.

Tillgänglighet 

Meddela Svenska Cykelstäder om du har särskilda behov gällande tillgänglighet i eller i anslutning till lokalerna i Motala.

Ändringar

Svenska Cykelstäder reserverar sig för ändringar i programmet vid behov. Programmet uppdateras löpande. 

Varmt välkommen!

 

Omslagsbild: Mattias Nilsson/Mostphotos