Resultat från workshop om finansiering av cykelinfrastruktur 16 maj

Emil Törnsten Nyheter

Den 16:e maj anordnade Svenska Cykelstäder tillsammans med Cykelfrämjandet, Svensk Cykling och Trafikutredningsbyrån en workshop kring finansiering av framtidens cykelinfrastruktur. Det behövs ökade anslag till attraktiva och säkra cykelvägar. Vissa kommuner och regioner avsätter betydande anslag till cykling, men hur får man med övriga? Och vad krävs för att den nationella nivån ska komma ikapp?

Dagen inleddes med ett öppet frukostseminarium. Moderator Pelle Envall, VD på Trafikutredningsbyrån, hälsade välkomna. Cykelstädernas Henrik Oretorp berättade om investeringsbehovet, följt av Stefan Gössling, professor vid Linnéuniversitetet, School of Business and Economics, som visade resultat från sin forskning om exakt hur värdefull ökad cykling egentligen är för samhällsekonomin. Det rundades av med ett panelsamtal där fyra politiker på olika nivåer gav sina perspektiv på finansiering av cykelinfrastrukturen:

  • Lorentz Tovatt (MP), riksdagsledamot
  • Nina Lundström (L), riksdagsledamot
  • Gustav Hemming (C), miljö-, skärgårds- och regionplanelandstingsråd i Stockholms läns landsting
  • Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Haninge kommun

Under den efterföljande workshopen blev det tydligt att en gemensam finansieringsmodell för infrastruktur och marknadsföring (inklusive steg 1 och steg 2-åtgärder) är det viktigaste nästa steget. Denna prioritering var väldigt tydlig i samtliga grupper.

Några övriga punkter som togs upp under dagen var att:
– Cykelskulden är sannolikt omkring 40 miljarder kronor. Finansieringen måste lösas för att nå de demokratiskt fastställda målen om ett hållbart transportsystem. Siffran är den mest rimliga uppskattningen som finns och baseras på finansieringsbehoven för utpekade åtgärder i ett antal av väghållare beslutade cykelplaner.

– Det går att bygga cykelinfrastruktur snabbt. Snabba förbättringar som kan vara klara på 2-4 år, inom en valperiod.

– Cykling och ökad cykling är bland de allra billigaste lösningarna för skattebetalarna när svenska städer växer och fler behöver resa samtidigt på begränsad yta. 

– Det är viktigt att säkra långsiktighet i finansieringen så att planeringen fungerar. Åtgärder behövs där. Det lyftes upp både av ledamöter i Trafikutskottet i Riksdagen under frukostmötet, regionala företrädare och av Svenska Cykelstädernas nuvarande och kommande ordförande under workshopen.

– Det finns, som vi hörde på frukostmötet, riksdagsledamöter och folkvalda som trycker på för att öka anslagen för cykelinfrastruktur och i flera fall också försöker få till regelförbättringar som gör det mer tryggt och mer komfortabelt att cykla för alla. I dagsläget är dock de nationella anslagen för låga.

Under dagen delade Zofia Jagielska med sig av danska erfarenheter, Pelle Envall berättade om det nationella cykelkansliet i England och Amsterdams mobilitetsfond samt Marcus Finbom om Trafikutredningsbyråns analys av förbättringsmöjligheter i 24 cykelplaner i Stockholms län.

Det var en bra dag med många goda samtal och vi vill rikta ett stort tack till alla medverkande.