Image

28 maj - Casemöte med infrastrukturarbetsgruppen - Bygdeväg

Möte med Infrastrukturarbetsgruppen - Case: “Framgångsfaktorer för en trafiksäker bygdeväg”  
 
Både på kommunala och Trafikverkets vägar förekommer fenomenet bygdeväg. En bygdeväg innebär att en befintlig väg byggs om genom att utöka vägrenen så att bilister nyttjar ett dubbelriktat körfält. 
 
Sofia Buhrgard på SWECO genomför en bygdevägsstudie som tittar på om forskningsresultat för effekter av bygdeväg i Danmark kan antas gälla i Sverige. Sofia presenterar studien i mötet, varpå konceptet diskuteras som dagens case utifrån forskningsläget och erfarenheter från deltagande kommuner. 
 
Du som anmäler dig får gärna fundera på konceptet bygdevägar inför mötet. Vilken utformning har de och har det kunnat dokumenteras några effekter av åtgärden? Case-träffarna är diskussionsbaserade och det finns god möjlighet att diskutera utmaningar, idéer och ställa frågor kring utformningen av bygdevägar.
 
Väl mött digitalt!
 
Datum: 28 maj 2024
Tid: kl 13-14

 

Program

  • Inledning - Infrastrukturarbetsgruppen
  • SWECO, Sofia Buhrgard: Hur fungerar bygdeväg i Danmark - hur kan vi jämföra med Sverige?
  • Gruppdiskussion
  • Avslutning


Datum och tid: 28 maj kl 13.00-14.00

Plats: Digitalt i Zoom - anmälan sker här. 

Träffen leds av gruppens ordförande Pär Wallin, Växjö, och vice ordförande Oskar Malmberg, Sweco. 

Den här träffen är öppen för alla medlemmar i Svenska Cykelstäder.

 

Bild: Tommy Sjöberg/Mostphotos