Nationell planen presenterad av regeringen: ”En skam att stryka cykelinvesteringar”

Emil Törnsten Nyheter

Den nationella transportplanen, som specificerar hur regeringens 700 miljarder till infrastruktur ska användas under åren 2018–2029, presenterades vid lunchtid idag av regeringen. Planen baseras på det förslag som Trafikverket tog fram 2017, vilket kritiserades hårt av bl.a. Svenska Cykelstäder och andra cykelorganisationer. Myndigheten Naturvårdsverket gick i sitt remissvar så långt som att avstyrka planförslaget. Trots detta lade infrastrukturminister Tomas Eneroth nu fram en plan där han strukit de enda två nya namngivna cykelinvesteringarna.

Moa Rasmusson, ordförande Svenska Cykelstäder

– Det är en skam att infrastrukturministern i ena stunden säger sig vilja prioritera klimat, folkhälsa och framkomlighet – och i nästa stryka de få cykelinvesteringar som låg i planförslaget. Vi hade gott stöd för att cykelinvesteringarna åtminstone behövde tiodubblas. Det är oacceptabelt av regeringen att gå åt andra hållet, säger Moa Rasmusson, ordförande för Svenska Cykelstäder.

De två strukna objekten låg längs väg E4 och E18 i norra delen av Stockholms län. Två sträckor i stort behov av förbättrad framkomlighet och trygghet för cyklande.

– Många kommuner och regioner tar sitt ansvar för att bygga bort den så kallade ”cykelskulden”, det vill säga det investeringsbehov som finns efter decennier av uteblivna investeringar. Flera kommuner satsar idag stora delar av sina infrastrukturbudgetar på cykling. Men det är ändå en droppe i havet jämfört med de 700 miljarder som regeringen har till sitt förfogande. Den nationella nivån kan inte bara ta fram cykelstrategier, utan behövde dra sitt strå till stacken. Jag blir upprörd över nonchalansen mot de utmaningar vi står inför, säger Moa.

Fakta
Nationella transportplanen beslutas vart fjärde år av regeringen för de kommande tolv åren. Planen för 2018-2029 innehåller totalt 622,5 miljarder totalt. Utöver det tillkommer 90 miljarder från trängselskatt, banavgifter och medfinansieringar.

I förslaget till de 21 länsplanerna uppskattas sammanlagt endast 4859–4960 mkr statliga medel finnas avsatta för statlig och kommunal cykelinfrastruktur. I förslaget till nationell plan kan medel till cykelinfrastruktur utläsas enligt följande:

Cykelåtgärder i Nationell plan 2018–2029

Åtgärd Totalt, mkr
Trimningsåtgärder, Nationell Plan 2018–2029:
Ökad säker cykling 1500
Föreslagna namngivna
Regionalt cykelstråk, Märstastråket, Norrtull-Kista, 289
Regionalt cykelstråk, Täbystråket, delen Frescati-Mörby C 108
Sverigeförhandlingen
Stockholm, cykelobjekt 122
Göteborg, cykelobjekt 62
Helsingborg, cykelobjekt 74
Lund, cykelobjekt 41
Malmö, cykelobjekt 137
Totalt 2333 1936

 

Det innebär att öronmärkta cykelmedel i nationell plan sänks med 397 miljoner kronor till att sammanlagt hamna under 2 miljarder kronor totalt i nationell plan.

Mer information:
Moa Rasmusson, ordförande Svenska Cykelstäder, moa.rasmusson@sollentuna.se, 0739-15 16 33