Svenska Cykelstäder: Ta fram lagstiftning för cykling mot enkelriktat

Emil Törnsten Nyheter

Efter att länsstyrelsen i Stockholm har beslutat att underkänna stadens skyltning av cykling mot enkelriktat kan cykelsatsningar i hela landet komma att läggas på is. Nu växer kraven från kommunerna på moderniserad lagstiftning.

– Ökad cykling ger stora vinster för samhället, men det förutsätter också att den som cyklar kan få en gen och trygg väg från A till B. I många andra länder i Europa har man löst det genom att tillåta kommuner att skylta dubbelriktad cykeltrafik på enkelriktade gator. Det har skapat ett mer finmaskigt cykelnät och är en bra lösning i täta stadsmiljöer, säger Moa Rasmusson, ordförande i Svenska Cykelstäder.

”Många av våra medlemskommuner har väntat länge på att regeringen ska ta initiativ till att föreslå ny lagstiftning”

Moa Rasmusson, ordförande för Svenska Cykelstäder

Flera kommuner i nätverket Svenska Cykelstäder har tagit efter konceptet, trots avsaknad av enhetlig nationell lagstiftning. Kommuner såsom Stockholm, Uppsala och Lund har infört konceptet i stor skala, men det finns även i flera mindre städer. Ytterligare kommuner står i färd med införa det, men satsningarna riskerar att läggas på is efter att länsstyrelsen förklarat skyltningen olaglig, vilket tidningen StockholmDirekt har rapporterat om. För att undvika en tillbakagång i utvecklingen efterfrågar Moa Rasmusson nu en modernisering av regelverket:

Moa Rasmusson. Foto: Liberalerna Sollentuna
Moa Rasmusson, ordförande för Svenska Cykelstäder. Foto: Liberalerna Sollentuna

– Erfarenheterna av cykling mot enkelriktat är goda både i Sverige och utomlands. Många av våra medlemskommuner har väntat länge på att regeringen ska ta initiativ till att föreslå ny lagstiftning. Det är hög tid att agera.

Fakta
Cykling mot enkelriktat föreslogs i Vägverkets nationella cykelstrategi år 2000. Trots att denna typ av skyltning är vanlig i andra europeiska länder har man i Sverige ofta hänvisat till att den skulle bryta mot Wienkonventionen. Detta trots att skyltningen används flitigt i många andra länder som skrivit under Wienkonventionen. En annan vanlig motivering är att olyckorna skulle öka, men enligt Stockholm Stockholms stads trafikkontor har skyltningen inte lett till ett ökat antal olyckor. Man inför det på gator som är breda nog, något som det finns normer för i Sverige.

Stockholms stad bytte till ny skyltning, likt den som används i Europa, eftersom det var problem med regelefterlevnaden med skylten ”motortrafik förbjuden” bland motorfordonsförare. Tranås, Nybro och Kungälv är kommuner som också använder denna skyltning. Nu riskeras ett kostsamt byte tillbaka till den äldre skyltningen såvida inte en enhetlig nationell lagstiftning kommer på plats.

Bild överst: Joakim Boberg, trafikplanerare samordning cykel på Stockholms stad, visar riksdagsledamöter cykling mot enkelriktat under en träff med riksdagens cykelnätverk förra veckan, där Svenska Cykelstäder deltog. Dagen därpå förklarades skyltningen olaglig. Foto: Hans Stoops, Cykelfrämjandet


Edit: För ett förtydligande så används olika skyltning i olika kommuner. Stockholms stad har bytt från skylt C3 till skylt C1 med tilläggstavla. Detta existerar även på enstaka platser i landet. Uppsala och Göteborg använder skylt C3 i ena änden av gator, på vissa håll kompletterat med vägmarkeringar. Lund använder huvudsakligen C2 med tilläggstavla och på vissa gator C3 i ena änden.