Svenska Cykelstäder: Ta fram lagstiftning för cykling mot enkelriktat

Emil Törnsten Nyheter

Efter att länsstyrelsen i Stockholm har beslutat att underkänna stadens skyltning av cykling mot enkelriktat kan cykelsatsningar i hela landet komma att läggas på is. Nu växer kraven från kommunerna på moderniserad lagstiftning. – Ökad cykling ger stora vinster för samhället, men det förutsätter också att den som cyklar kan få en gen och trygg väg från A till B. …