Cykelgator – vilka möjligheter och utmaningar sätter lagtexten? Se webbinariet i efterhand

svenskacykelstader Nyheter

Med införandet av cykelgator var tanken att cyklande skulle tillåtas att dominera vissa låghastighetsgator. Men vilka ramar sätter egentligen den svenska lagtexten? Under det här webbinariet diskuterades praktiska erfarenheter av införandet och vilka potentialer och hinder som sätts av juridiken.

Tidsangivelser nedan är länkar till tidpunkter i inspelningen, som kan ses i sin helhet nedan via Youtube.

0:00 Introduktion till program, ämne och Svenska Cykelstäder
Emil Rensvala, verksamhetsledare Svenska Cykelstäder
PDF med presentationen

4:56 Trafiksäkrade cykelgator: En för- och efterstudie på Hohögsgatan i Malmö
Jesper Nordlund, strategisamordnare cykel, Malmö stad Charlotte Lindskog, trafikplanerare, Afry Jakob Sarvik, trafikplanerare, Afry.
PDF med presentationen
Rapporten i sin helhet: Trafiksäkrade cykelgator. En för- och efterstudie på Hohögsgatan i Malmö

36:12 Regelverket kring cykelgator
Lars Hammar, utredare, Transportstyrelsen Niclas Nilsson, utredare, Transportstyrelsen
PDF med presentationen

46:37 Trafikregler och uppmärksamhetskrav för olika trafikantgrupper
Intervju med: Katja Kircher, forskningsledare Trafikanternas uppmärksamhet, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

52:10 Diskussion

59:22 Mentimeterfrågor: en undersökning där åhörarna får svara på frågor om sin inställning till dagens lagtext
PDF med resultat från undersökningen (på grund av synkningsproblem ställdes inte en av frågorna, som därmed är obesvarad)

1:10:16 Publikfrågor
PDF med kopia av chatten

1:29:25 Slut (eftersnack utan inspelning)