Image

Kallelse till årsmöte 27 april 2022 kl. 14

Föreningens medlemmar kallas till årsmöte den 27 april kl. 14:00 – ca. 16:00. Givet omständigheterna kommer årsmötet ske digitalt i år.

Alla ordinarie och associerade medlemmar är välkomna att delta. Vid val och voteringar vid föreningsstämmor äger varje ordinarie medlem (kommuner och regioner) en röst. Om medlem representeras av mer än en person, får samtliga delta i diskussionen men endast en av dem rösta. Associerade medlemmar har inte rösträtt. Röstlängden fastställs under årsmötet.

Nominerings- och motionsperioden är nu stängd.

Handlingar 

Kontakt

info@svenskacykelstader.se / 070-759 05 70

AnmälanKlicka här!
Omslagsbild: Svenska Cykelstäder