Image

Cykelstädernas höstkonferens 23-24 oktober 2019 i Göteborg

Höstkonferensen kommer att ha ett brett program inom infrastruktur, beteendepåverkan, projektering, detaljplanering och drift och underhåll. Ett stort fokus är på erfarenhetsutbyte mellan kommuner, regioner och andra som är verksamma inom arbetet för ökad cykling. Detaljerat program presenteras närmare inpå.

SISTA ANMÄLNINGSDAG
Anmäl deltagande senast 16/10 via denna länk

ADRESS
Våning 2026, Trafikkontoret, Lilla Bommen 1

KOSTNAD
Konferensen är kostnadsfri för Svenska Cykelstäders medlemmar. Icke medlemmar är välkomna mot en avgift på 5 500 kr ex. moms.

ANMÄLNINGS- OCH AVBOKNINGSVILLKOR
Vi förbehåller oss rätten att ställa in konferensen vid för få anmälda deltagare. Antalet platser är begränsat. Anmälan är bindande efter att sista anmälningsdag har passerats men kan överlåtas på annan person. Genom att anmäla dig så godkänner du var hantering av personuppgifter enligt vår dataskyddspolicy som du kan ta del av här. Du kan när som helst be oss att ta bort dina personuppgifter. Träffen kommer att dokumenteras med fotografi – meddela oss om du inte vill synas i bild.

KONTAKT
info@svenskacykelstader.se / 073-324 77 84Preliminärt program


Tisdag 22/10
 

Förprogram i samarbete med Cykelfrämjandets cykelkurser/Frihet på cykel. Mingel från 17:00. Filmvisning av dokumentären Afghan Cycles och berättelser om cykling som verktyg för jämställdhet, frihet och inklusion.


Onsdag 23/10

07:30 Förprogram: frukostseminarium.

09:30 Kaffe, registrering och mingel
10:00 Välkomna, presentationsrunda.
10:15 Diskussionsgrupper

 • Parkeringar och garage: gör det lätt att välja rätt genom utformning och service
 • Supercykelstråk: planering, utformning, skyltning och finansiering
 • Drift och underhåll: besiktning, krav på entreprenörer och åtgärdande av allvarliga fel

11:30 Lunch
13:00 2-4 Föreläsningar.

14:15 Diskussionsgrupper

 • Vägarbeten: kravställning/handböcker, utbildning, trafikanordningar, etc.
 • Korsningspunkter mellan gående och cyklande
 • Kommunicera nyttorna med cykling
 • Cykelturism och leder

15:30 Fika
16:00 Föreningsstämma höstmöte

17:00 Slut för dagen

18:30-framåt Middag


Torsdag 24/10

09:00 2-4 Föreläsningar
10:00 Diskussionsgrupper

 • Enkla åtgärder för bättre cykling
 • Barn, skolor och hälsa
 • Drift och underhåll för säker cykling: beläggningsåtgärder för året runt-cykling
 • Hur kan väginvesteringar bidra till stadsliv och minska barriärer?

11:30 Lunch
13:00 Föreläsning om hur Göteborgs stad arbetar för ökad cykling.

13:30 Cykeltur med guidning av Göteborg stad.

15:30 Slut