Var del av lösningen, inte problemet!

svenskacykelstader Nyheter

Har du tänkt på att cykling är en väldigt bra sak för att få fler barn i rörelse? Och har du funderat på hur vi ska göra för att få fler barn och unga att cykla till skolan?

Den 16 augusti lanseras hemsidan Cykelvanligskola.se!

Där kan du som är beslutsfattare, jobbar inom skola eller är vårdnadshavare hitta inspiration och verktyg som peppar er i ert arbete att tillsammans öka barns cykling och skapa trygga, säkra skolresor.

Varför behöver vi satsa på Cykelvänlig Skola?

Enligt Trafikverket upplever endast varannan vårdnadshavare att barnens skolväg är säker, när de går eller cyklar till skolan. Vårdnadshavare upplever att hastighetsgränser sällan respekteras, att det saknas gång- eller cykelväg eller att den innehåller farligt byggda korsningspunkter.

Det har resulterat i en ökande “skjutstrend” då fler väljer att lämna av sina barn med bil.

I en annan studie av IF har dem uppmärksammat att rektorer varnar för den allt sämre trafiksäkerheten runt skolorna. Ett stort problem är att många bilar befinner sig runt skolan vid vissa tider på dagen.

Det hela har resulterat i en ond cirkel!

Konsekvensen av det, blir att barns rörelsefrihet begränsas vilket är en bidragande faktor till mindre fysiskt aktiva barn och ökade hälsoproblem!

Var del av lösningen, inte problemet. Boka in den 16 augusti i kalendern. Dags att bli en Cykelvänlig Skola!