Tranås och Österåker nya medlemmar

Anna Linell Nyheter

Vi hälsar Österåkers kommun och Tranås kommun välkomna som nya medlemmar i Svenska Cykelstäder! Nu har vi 33 kommuner, 4 regioner och 9 associerade som medlemmar. Vi tycker att detta tillskott är extra glädjande då det innebär att vi breddar föreningen ytterligare, med två kommuner som har under 50 000 invånare och mycket landsbygd.

Österåkers kommun har sedan tidigare en transportstrategi som sträcker sig fram till 2040. Under 2021 kommer man att påbörja arbetet med en ny cykelplan för att konkretisera hur de ska arbeta vidare med cykelfrågor, liksom var de behöver bygga nya cykelvägar under de kommande åren. Här kan du läsa mer om Österåkers arbete med cykling.

Tranås kommun har nyligen antagit en ambitiös cykelstrategi för att främja cyklandet och att cykeln ska bli det naturliga färdmedlet för kortare resor. Kommunen har även tillsatt en cykelplaneringsgrupp som just nu tar fram en handlingsplan till cykelstrategin. Här kan du läsa mer om strategin och Tranås arbete med cykling.

Vill din kommun, region eller organisation också bli medlem? Läs mer här.