Svenska Cykelstäder kritiska till nationell plan

Emil Törnsten Nyheter

Henrik Oretorp, ordförande Svenska Cykelstäder. Foto: Jari Välitalo, Hallandsposten

Det är positivt med ökade cykelinvesteringar i Trafikverkets förslag till nationell plan 2018-2029. Men det är långt ifrån tillräckligt, menar Svenska Cykelstäder i sitt yttrande. 
– Den nationella nivån måste större ansvar om vi ska kunna öka cyklingen i Sverige, säger Henrik Oretorp, ordförande för Svenska Cykelstäder.

Förslaget till nationell transportplanen som Trafikverket föreslagit regeringen är en budget för statens infrastrukturinvesteringar under perioden 2018-2029. Totalt 622,5 miljarder kronor finns i den ekonomiska ramen. Men endast ca. 7 miljarder kan läsas ut som cykelinfrastrukturmedel, även om man inkluderar de 21 länsplanerna.

– Allt fler kommuner ställer om sina budgetar för att prioritera folkhälsa, klimat och framkomlighet i trafiken. Nu är det dags även för den nationella nivån att åtgärda den cykelskuld som uppstått efter år av uteblivna investeringar i cykling, säger Henrik Oretorp, ordförande för Svenska Cykelstäder och till nyligen kommunråd i Halmstads kommun.

Läs Cykelstädernas hela yttrande här.