Säkra omkörningar – samtal med företrädare för lastbil, bil, MC och cykel. Se webbinariet i efterhand

svenskacykelstader Nyheter

Omkörningar ska idag enligt lag ske med ”betryggande avstånd”. Men många som cyklar i blandtrafik upplever en stor otrygghet när omkörningar sker nära inpå. Regeringen har gett Transportstyrelsen i uppdrag att utreda och analysera hur ändrade trafikregler kan främja säker omkörning av cyklister. Flera länder har specificerat minimiavstånd i sidled vid omkörningar. Katja Kircher, forskningsledare vid VTI, har utifrån en litteraturgenomgång tagit fram ett alternativt förslag där det betryggande avståndet specificeras i att omkörningen som grundregel ska ske i en annan fil.

Den 1 december 2021 anordnade Riksdagens cykelnätverk ett öppet webbinarium på temat. Det går att se i efterhand nedan.

0:00 Intro

4:40 Omkörning av cyklister. Ett vetenskapligt motiverat förslag som alternativ till 1,5-metersregeln. Katja Kircher, forskningsledare trafikanternas uppmärksamhet, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). Presentationen som PDF (OBS att det är korrigerat att Nederländerna saknar lag om minimiavstånd).

21:47 Kommentarer från och paneldiskussion med:
Leif Karlsson, generalsekreterare, Svenska Cykelförbundet
Jacob Hartman Berger, regionchef, Sveriges Åkeriföretag
Tony Gunnarsson, trafiksäkerhetsansvarig, M Sverige
Maria Nordqvist, politisk sekreterare, Sveriges MotorCyklister