Östersund blir cykelstad

Emil Törnsten Nyheter

Östersund blir den 28:e kommunen att ta plats i Svenska Cykelstäder. Värdstaden för årets nationella cykelkonferens 22-23 maj välkomnas nu in Cykelsveriges finrum.

För att platsa i Svenska Cykelstäder krävs höga ambitioner att förbättra förutsättningarna för vardagscykling. Östersund har ett mål att 20 % av alla resor inom staden ska ske med cykel år 2020.

– För att nå detta har kommunen har bland annat tagit fram en parkeringspolicy för att säkra att nya byggnader får parkeringsplatser som är funktionella och lättillgängliga. Ett annat exempel är ”Cykelrapporten”, där kan cyklande på ett lättillgängligt sätt sms:a in brister såsom krossat glas eller trasig belysning längs vägarna, säger Florian Stamm, ordförande i Miljö- och samhällsnämnden.

Infrastrukturplaneringen får också hjälp av kontinuerliga flödesmätningar med ett antal olika mätpunkter i staden. Kommunen har satsat på vad man lokalt kallar ”expresscykelvägar”, så att cyklande kan ta sig fram på ett gent sätt på vägar som är dimensionerade för normala cykelhastigheter – något som faktiskt är ovanligt i stora delar av landet.

– Att separera bilar, cyklar och gående gynnar alla trafikanter och är något som alla cykelstäder av rang arbetar med. Särskilt ökar det tryggheten när man går, säger Florian Stamm.

Som en nybliven Cykelstad får kommunens tjänstepersoner och politiker nu möjlighet att utbyta erfarenheter med andra cykelstäder för att bli ännu bättre:

– Vi välkomnar Östersund till Svenska Cykelstäder. Det finns ett generellt behov av ökat kunskapsutbyte och samverkan inom cykelplanering. Vi kan lära av Östersund och Östersund kan få inspiration från andra städer, säger Henrik Oretorp, ordförande för Svenska Cykelstäder.

 

Måndag den 21 maj besöker Svenska Cykelstäder Östersund. Den 22-23 maj pågår nationella cykelkonferensen i Östersund, vilket innebär att trafikplanerare och politiker från hela landet kommer till staden. Det kommer bl.a. att anordnas studieturer på cykel.

Mer information:
Henrik Oretorp, ordförande Svenska Cykelstäder, henrik.oretorp@halmstad.se,  070 334 75 13

Florian Stamm, ordförande i Miljö- och samhällsnämnden, florian.stamm@ostersund.se, 070 310 94 13