Nätverksträff med årsmöte 21/5 i Helsingborg

Emil Törnsten Nyheter

Den 21:a maj, dagen innan den nationella cykelkonferensen, träffas Svenska Cykelstäder för en nätverksträff med årsmöte i Helsingborg. De olika strimmorna riktar sig till anställda i medlemsorganisationerna som arbetar med infrastruktur/cykelplanering, MM/kommunikation samt till politiker. Ämnen som berörs är bl.a. opinionsbildning, infrastrukturinventering och optimering av cykelstrategier. Medlemmar kan anmäla deltagande senast 15/5 via denna länk.

Adress: Stadsbyggnadsförvaltningen. Järnvägsgatan 22, 252 25 Helsingborg.

PROGRAM
08:30-09:30 Kaffe, registrering och mingel

09:30-09:45 Välkomna

09:45-11:15 Diskussion 1: Planering kampanjer beteendepåverkan och opinionsbildning 2020
Hur ska de gemensamma kampanjerna för Cykelstäderna se ut nästa år? Kan vi bli bättre på att inkludera opinionsbildning när vi gör beteendepåverkande kampanjer för att gemensamt skapa större engagemang kring cykling och höja dess status i opinionen? Under den här arbetssessionen planerar vi det kommande årets gemensamma aktiviteter. Utgångspunkten är förslaget på politiskt program och medlemmarnas behov av moderniserad lagstiftning, finansieringsmodeller, etc.

11:15-11:30 Föreläsning: Så har Stockholms stad reglerat friflytande mobilitetstjänster. Joakim Boberg, Stockholms stad. Stockholms stad har tagit fram ett nytt avtal med leverantörer av dockningslösa hyrcyklar och hyrscootrar, som bland annat reglerar parkering och hastigheter genom geo-fencing.

11:30-13:00 Lunch. Marina Bar & Bistro, Kungstorget 6

13:00-14:00 Årsmöte (länk till årsmöteshandlingar)

14:00-14:15 Föreläsning Verktyg för Cykelbaneinventering. Joakim Bjerhem, ÅF. I ett skyltfondsprojekt tog ÅF fram ett sätt att ge en cykelbana en skattning på 0-100 med hjälp av Collector/GIS-app i mobilen och ett enkelt excel-dokument. Verktyget är öppet och kan användas av alla som har GIS-licens.

14:30-15:30 Diskussion 2.1 Inventering och prioritering av cykelinfrastruktur
Hur väljer man ut vilka insatser som är viktigast? Vilka verktyg används för att beräkna kostnader och nyttor? Under det här passet utbyts erfarenheter kring hur man går till väga tidigt i infrastrukturplaneringen för att säkerställa att rätt cykelsatsningar görs.

14:30-15:30 Diskussion 2.2 Prova på-kampanjer
Att välja ut en liten grupp vanebilister att prova på exmpelvis vikcykel, lådcykel eller elcykel ger ofta god följsamhet. Hur kan man skala upp effekterna? Hur hanterar man och undviker negativa reaktioner i media? Hur kan man få med fler aktörer genom att samarbeta med cykelhandlare, kollektivtrafikmyndigheter och andra? Bör Svenska Cykelstäder samverka kring prova på-kampanjer under 2019?

14:30-17:15 Styrelsemöte

15:30-16:00 Fika

16:00-17:30 Diskussion 3 Cykelplaner och strategier
Strategier, program och planer. Vad bör de olika styrdokumenten innehålla (och inte) för att på bästa sätt komplettera varandra? Hur väger man på bästa sätt in åtgärder kopplat till infrastruktur, till beteendepåverkan och till den egna organisationen? Och framförallt – vad är nyckeln bakom ett lyckat styrdokument för att få det att hålla över tid och kunna följas upp?

18:00-21:00 Svenska Cykelstäders mingel (även öppet för alla deltagare som ska på nationella cykelkonferensen)
Plats: Kitchen & Table, Stortorget 8
Tid: Drop-in från kl. 18:00 och framåt, Ignite Talks startar kl. 19:00
Självkostnadspris, betalas på plats

Länk till anmälan