Låt barnen styra! Kampanj för att få fler barn att cykla till skolan

Anna Linell Nyheter

– Cykla eller gå till skolan! Då undviker vi att coronaviruset sprids för att det blir trångt i kollektivtrafiken.  

Den uppmaningen riktar nu Svenska Cykelstäder till landets elever på grund- och gymnasieskolor inför skolstarten. I veckan lanserar vi kampanjen Låt barnen styra! handlar om att få fler elever att ta cykeln till skolan.

– Barn och ungdomar som rör på sig har lättare att koncentrera sig i skolan. Det gör att de lär sig mer och förbättrar sin hälsa. När skolorna nu börjar för höstterminen är uppmaningen om att cykla eller gå viktigare än tidigare. Det kan vara ett sätt för landets elever att bidra till att stoppa coronaviruset, säger Moa Rasmusson, ordförande för Svenska Cykelstäder och kommunalråd i Sollentuna kommun. 

Läs vår debattartikel i Göteborgs-Posten eller lär dig mer på vårt webbinarium om barns cykling den 3 september.

Folkhälsomyndigheten har kommit med starka varningar om trängsel i kollektivtrafiken nu när skolor och arbeten drar igång igen efter sommarlov och semestrar, men Moa Rasmusson förvånas över att Folkhälsomyndigheten inte har riktat en tydligare uppmaning om att cykla till skolor och till jobb. 

– Kollektivtrafikresor till skolan får inte ersättas av att ännu fler föräldrar kör sina barn till skolan. I dag kommer omkring var fjärde elev till skolan med bil. Dessa föräldrar som kör sina barn utgör redan den största trafikfaran runt skolorna, enligt landets rektorer, och gör trafiksituationen sämre för de som cyklar eller går, säger Moa Rasmusson. 

Filmen har tagits fram i samarbete med våra medlemmar Uppsala, Karlstad, Nacka, Linköping och Västra Götalandsregionen.

Filmen handlar om det lugn och den självständighet som det innebär för barn att cykla till skolan. För några decennier sedan var det en självklarhet att så gott som samtliga elever cyklade eller gick till skolan. I dag är det bara omkring hälften av eleverna som cyklar eller går. 

För att fler elever ska kunna cykla säkert till skolan har Svenska Cykelstäder följande förslag:

  • Låt säker cykling, precis som simning, ingå i läroplanen för skolämnet idrott och hälsa.
  • Sänk bashastigheten för bilar i tätorter till 30 km/h.
  • Utgå från barns förutsättningar när nya cykelvägar byggs och befintliga sköts om. 
  • Påskynda införandet av Intelligent hastighetsanpassning, ISA, och geo-fencing för att minska fortkörningarna och reglera framkomligheten vid skolor och andra platser där barn rör sig.

Läs mer om punkterna och våra andra förslag för ökad cykling i vårt politiska program.

Vill du veta mer om barns cykling?

Svenska Cykelstäder har gjort en sammanställning av fakta och nyckeltal kring barn och ungas cykling. Några resultat:

  • Antalet skolresor på cykel har halverats sedan 1990-talet. Idag cyklar endast 14 procent till skolan. 
  • De flesta barn bor inom cykelavstånd från sin skola. Sex av tio barn bor inom två kilometer från skolan.
  • Åtta av tio barn når inte den rekommenderade miniminivån om en timme fysisk aktivitet om dagen.
  • Sex av tio tonåringar spenderar tre timmar eller mer per dag utanför lektionstid sittandes framför en skärm 
  • Fysisk aktivitet genom exempelvis cykling i vardagen ger bättre studieresultat och en mängd hälsofördelar.
  • Frågar man barnen själva så vill många cykla, men föräldrar litar inte på deras förmåga. 

Med denna sammanställning vill vi vill visa hur allvarligt läget är, men också att potentialen till ökad cykling bland barn är stor.