Frukostseminarium om cykling, samhällsekonomi och finansiering

Emil Törnsten Nyheter

Decennier av uteblivna investeringar har genererat en cykelskuld på 40 miljarder kronor. Det råder idag politisk enighet om att den ska byggas bort, eftersom varje investerad krona ger fler tillbaka till samhället. 

Men flera systemfel hindrar möjligheten att finansiera nya cykelbanor och cykelparkeringar. Vad är nästa steg för att säkra finansieringen av framtidens cykelinfrastruktur?

 

Datum: 16 maj
Frukostseminarium: 08:00-09:00 (frukost från 07:30)
Plats: Sjöfartshuset, Skeppsbron 10, Stockholm
OSA: senast 10 maj via denna länk
Deltagandet är kostnadsfritt.

 

 

PROGRAM

Välkommen
Moderator Pelle Envall, VD på Trafikutredningsbyrån

Så ser behoven ut
Henrik Oretorp, ordförande Svenska Cykelstäder

Cykling en vinst för samhället? 
Stefan Gössling, professor vid Linnéuniversitetet, School of Business and Economics. Han har profilerat sig inom analys av och framtidsbilder för transportsystemet.

Panelsamtal
Politiker lyfter sina perspektiv på finansiering av cykelinfrastrukturen.
Lorentz Tovatt (MP), riksdagsledamot
Nina Lundström (L), riksdagsledamot
Gustav Hemming (C), miljö-, skärgårds- och regionplanelandstingsråd i Stockholms läns landsting
Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Haninge kommun

Frukostseminariet är öppet för alla. Välkommen!

Finansiering av framtidens cykelinfrastruktur – ett initiativ från Trafikutredningsbyrån tillsammans med Svenska Cykelstäder, Svensk Cykling och Cykelfrämjandet.

Under dagen blir det workshop kring finansiering av framtidens cykelinfrastruktur. På grund av begränsat antal platser är detta endast för särskilt inbjudna deltagare.