Cykelstädernas höstträff i samarbete med VTI Cykelcentrum

Emil Törnsten Nyheter

Den 17-18 okt är det dags för Cykelstädernas höstträff i Stockholm dit alla medlemmar är välkomna. Denna gång är VTI Cykelcentrum medarrangör vilket ger en extra vetenskaplig tyngd. Nytt är också att mötesplatsen riktar sig bredare än tidigare till verksamma inom exempelvis drift och underhåll, detaljplanering och politik. Sista anmälningsdag 10 oktober här. Varmt välkommen!

Adress: CCC Stockholm City Conference Centre. Norra Latin: Drottninggatan 71B

PROGRAM
Onsdag
09:00-09:30 Kaffe, registrering och mingel
09:30-10:00 Välkomna, presentationsrunda.
10:00-10:15 Cyklister vid vägarbeten – kunskapsläget (Jones Karlström, Cykelcentrum)
10:15-12:00 Workshop 1
12:00-13:00 Lunch
13:00 -13:15 Vägmiljöns (vägmarkeringars) bidrag till mikroplaster (Ida Järlskog, VTI)
13:15-15:00 Workshop 2/ Sem. SLL / Styrelsemöte
15:00-15:30 Fika
15:30-16:00 Diskussion: Viktiga frågor för Cykelstäderna att driva.
16:00-17:00 Föreningsstämma

18:30-framåt Middag på Duvel Café, Vasagatan 50.

Workshop 1: parallella gruppdiskussioner
1. Vägarbeten: kravställning/handböcker, utbildning, trafikanordningar, etc.
2. Vägdimensionering/projektering för nya cykelfordon som t.ex. låd- och elcyklar
3. Från strategi till genomförande: intern organisering och extern samverkan
4. Utvärdering av kampanjen Lös det med cykeln och planering av samverkan inför 2019

Workshop 2: parallella gruppdiskussioner
1. Vägmarkeringar: mikroplaster, halka, komfort, underhåll
2. Parkering och service för nya cykelfordon som t.ex. låd- och elcyklar
3. Användning av sociala medier i cykelarbetet
4. SLL: Hur man gör stråkstudier och cykelbokslut. Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66, 17 oktober. kl. 12-15. Anmälan: http://www.rufs.se/eventarkiv/2018/2018-10-17-det-regionala-cykelbokslutet/
5. Styrelsemöte

Torsdag
09:00-10:00 Aktiva skoltransporter i vinterförhållande (vinnare av Cykel Plus Minus 2017-2018), Per Westermark, Luleå kommun
10:00-12:00 Workshop 3, Vintercykling
12:00-13:00 Lunch
13:00-15:00 Workshop 4, Barns cykling
15:00-15:20 Fika
15:20-16:00 Summering av strimmorna, nästa steg.

Workshop 3 – Vintercykling: parallella gruppdiskussioner
1. Sopsaltning – strategi, metod, utrustning och upphandling
2. Information till cyklisterna: kampanjer, kartor, appar, sociala medier och MM-åtgärder
3. Utformning, materialval och servicestationer i cykelinfrastrukturen med hänsyn till vintern

Workshop 4 – Barns cykling: parallella gruppdiskussioner
1. Kampanjer, samarbete med skola och föräldrar samt cykelkurser för barn; trafikundervisning och motorisk träning.
2. Övergripande policy och strategi för cykling till skola och fritidsaktiviteter
3. Infrastruktur och trafikplanering för cykling till skola och fritidsaktiviteter
4. Drift och underhåll för cykling till skola och fritidsaktiviteter

Program och anmälan