Image

6 september: Svenska Cykelstäder, Cykelcentrum och K2 håller webinarium om kombinerad mobilitet

Anmäl dig här och skriv in datumet!

 

Välkommen på webbinarium med Svenska Cykelstäder, Cykelcentrum och K2 om kombinerad mobilitet - vad är mest aktuellt idag? Vi kommer få höra företrädare för regioner, kommuner, kollektivtrafik, branschaktörer och forskning som presenterar olika projekt och aspekter av hur vi kan kombinera färdmedel för att resa mer hållbart. Anmäl dig längst ned på sidan!

Mer information om programmet fylls på efterhand:

  • Inledning
  • Presentation av medverkande organisationer (Verksamhetsledare och föreståndare för Svenska Cykelstäder, Cykelcentrum och K2)
  • K2s forskningsprojekt Cynka - Kombinera resan med cykel och kollektivtrafik
  • Utlåning av cyklar, Region Värmland
  • Tågstationens cykelparkering, Uppsala kommun
  • Hållplatsens potential, Västra Götalandsregionen
  • Frågestund och diskussion med deltagarna
  • "Eftersnack"

Dag och tid: 6 september, kl 13-16

Var: Zoom 

Svenska Cykelstäder i samarbete med Cykelcentrum och K2. 

 

 

 

Omslagsbild: Doug Olson/Mostphotos

Image
Image
Image