Image

Se webinariet om kombinerad mobilitet med Svenska Cykelstäder, Cykelcentrum och K2

Ta del av hela webinariet här

 

Ta del av Svenska Cykelstäders, VTI Cykelcentrums och K2:s webinarium om kombinerad mobilitet från 6 september 2022. Vi hör företrädare för regioner, kommuner, kollektivtrafik, branschaktörer och forskning som presenterar olika projekt och aspekter av hur vi kan kombinera cykel och kollektivtrafik för att få ett hållbart resande.

Webinariet modererades av Hanna Holm från K2 och Jones Karlström från VTI Cykelcentrum.

  • Inledning

2:05  Svenska Cykelstäder, verksamhetsledare Samuel Williams

3:40  K2, föreståndare John Hultén

5:11  Cykelcentrum, föreståndare Anna Niska

  • Cykel och kollektivtrafik - går det att Cynka?

9:53 Jens Alm, VTI. Ta del av rapporten i K2s CYNKA-projekt här.

  • Konceptutveckling för cykelvänlig kollektivtrafik

30:43  Karin Ryberg, Västtrafik/Västra Götalands regionen. Här finns mer om regionens potentialstudie för cykling.

  • Tågvärden som ordningsvakt?

46:21  Elena Holmqvist och Gebriel Jonanson från SEKO:s fackklubb Pågatåg

  • Lånecyklar i Arvika och Karlstad

1:00:39  Sebastian Tay Hannebo, Region Värmland.  Information om lånecyklarna.

  • Uppsala C - Cykelparkering och mobilitet

1:18:14  Oscar Forss, Uppsala kommun. Läs mer om kommunens cykelparkeringar vid resecentrum här.

  • Möta eller mota resenären med cykel på Pågatågen?

1:34:39  Henrik Johannesson, Skånetrafiken. Se tjänsteskrivelse inför utredning om ökad tillgänglighet för cyklar på Pågatågen här.

  • Kombinera cykel och tåg

1:48:27  Gustaf Engstrand, Branschorganisationen Tågföretagen

  • SJ:s resa

1:55:15  Henrik Arwidsson, SJ

  • Avslutande reflektioner 

2:02:36  K2, föreståndare John Hultén

2:05:59  Cykelcentrum, föreståndare Anna Niska

2:09:33 Svenska Cykelstäder, verksamhetsledare Samuel Williams

 

Svenska Cykelstäder i samarbete med Cykelcentrum och K2. 

 

Image
Image
Image