Image

Svenska Cykelstäders vårträff 2022 - tema beteende och cykelplanering

Svenska Cykelstäder välkomnar sina medlemmar till årets vårträff, 8 juni i Stockholm 

 

I programmet för vårträffen fokuserar vi på beteende - hur får vi fler att cykla? Vi får möjlighet att höra flera perspektiv på beteendepåverkan och cykelplanering. Lars Strömgren, erfaren cykelinspiratör, Cykelfrämjandets tidigare ordförande och numera vd Samhällsbyggarna, talar kring ämnet hur vi får fler att cykla. Vi får höra Region Stockholm presentera sin färska cykelplan med nedslag i ämnet kombinationsresor. Stockholms stad berättar om implementeringen av sin cykelplan - och visar oss exempel under en guidad tur runt staden! Därutöver ges tid och utrymme för föreningens arbetsgrupper att mötas.

Tillfället riktar sig till tjänstemän, politiker och andra i föreningen. Vi diskuterar både lokala och regionala frågor. Varmt välkomna!

Program (kan modifieras)

8.45 Lokalen öppnar och kaffe serveras

9.00 Ordförande och verksamhetsledare hälsar välkomna 

09.05-9.45 Inspirationsföreläsning: Lars Strömgren (vd Samhällsbyggarna, tidigare ordf Cykelfrämjandet) - hur får vi fler att välja cykeln? 

09.45-10.00 Paus

10.00-10.20 VGR presenterar sin konceptutveckling för en cykelvänlig kollektivtrafik

10.20-11.00 Region Stockholm presenterar sin färska cykelplan - med nedslag i ämnet kombinationsresor - hur kan cykeln komplettera och kompletteras av andra färdmedel?

11.00-12.00 Tid för arbetsgrupperna att träffas: idéer till kunskapsutbyte, samverkan och opinionsbildning kommande verksamhetsår

12.00 Lunch - egen bekostad, del av restaurang Ballbreaker abonnerad (Lindhagensgatan 114)

13.00-13.45 Stockholms stad berättar om sitt planeringsarbete - hur är det att cykla i Stockholm idag?

13.45 - ca 14.15 Kaffe och uppsummering - nedslag i arbetsgrupperna

  • 14.30 Guidad tur - vi upptäcker Stockholms cykelplanering live genom en guidad tur genom staden. Bekräftelse kring färdsätt kommer - vi hoppas få använda Stockholms färska hyrcykelsystem! En kortare och längre tur erbjuds.
  • 14.30 Styrelsemöte

- ca 15.45 Den kortare turen avslutas

- ca 16.30 Den längre turen avslutas

 

Datum: onsdag 8 juni

Plats: Region Stockholms trafikförvaltnings lokaler (Adress: Lindhagensgatan 100)

Anmälan: anmälan sker via länken senast den 20 maj.

Riktar sig till medlemmar i Svenska Cykelstäder.

Kontakt

Samuel Williams, verksamhetsledare, info@svenskacykelstader.se / 070-759 05 70

Hantering av personuppgifter

Genom att anmäla dig så godkänner du var hantering av personuppgifter enligt vår dataskyddspolicy som du kan ta del av här. Du kan när som helst be oss att ta bort dina personuppgifter.

Ändringar

Svenska Cykelstäder reserverar sig för ändringar i programmet vid behov. Vi reserverar oss också för eventuellt inställd konferens vid för få anmälda. 

 

Omslagsbild: Svenska Cykelstäder