Image

Svenska Cykelstäder arbetar strategiskt inom tre fokusområden:

Kunskapsutbyte

Svenska Cykelstäder fungerar som en brygga mellan landets mest kompetenta aktörer inom cykelområdet. Men det kan vara utmanande när man är tidig med nya idéer och lösningar och de nationella riktlinjerna inte har hängt med. Cykelstäderna löser problemet genom att vara ett forum för kunskapsutbyte, utveckling och innovation.

Samverkan

Genom Svenska Cykelstäder får medlemmarna möjlighet att samverka, bland annat genom rikstäckande kampanjer som tidigare drivits lokalt. Gemensamma kampanjer får större verkningskraft då budskapet når ut till fler. På det sättet blir kampanjerna mer verksamma och kostnadseffektiva. Har ni som mål att öka cyklingen – då ska ni vara med när vi får Sverige att cykla!

Opinionsbildning

Sverige står inför stora utmaningar och samhällsplaneringen behöver inriktas på att skapa ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara samhällen. Där cykeln spelar en viktig roll. För att nå dit behöver de nationella investeringarna i cykelinfrastruktur öka och lagstiftningen moderniseras. Vi verkar för att cyklingens status ska höjas i alla nivåer av beslutsfattande.


Synergieffekter

Genom Svensk Cykelstäders tre fokusområden skapas följande synergier:

Kvaliteten höjs av nätverkande och kunskapsutbyte.

Samverkan ger större möjlighet att få mer gjort med samma resurser.

Opinionsbildningen blir skarp när en bredd av aktörer står bakom den.

Image

Vi stödjer

Vi ställer oss bakom Generation Peps vision – att alla barn och unga ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Idag kommer bara tre av tio unga upp i den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, 60 min per dag. Detta vill vi vara med och förändra! Trygga cykelvägar, bilfria zoner runt skolor och cykling i läroplanen är några viktiga åtgärder som vi arbetar för. Läs mer på Generation Peps hemsida.