Image

Svenska Cykelstäders cykelplaneringspris

Svenska Cykelstäder delar ut Sveriges första Cykelplaneringspris!

Nominera senast den 17 mars!

I år instiftar vi Sveriges första pris för cykelplanering. Vi tar in nomineringar på personer (ex. trafikplanerare) och projekt (ex. projekt, byggnadsverk, åtgärder) som förtjänar att lyftas som föredömen.

Svenska Cykelstäders planeringspris tilldelas en person eller ett projekt som på ett utmärkt sätt har beaktat cyklingens förutsättningar och behov och därigenom fört utvecklingen framåt för cykelplanering i hela landet. 

Förutsättningar och kriterier

För att priset ska kunna delas ut behöver den nominerade åtgärden vara beslutad om och antagen eller byggd.

  • Cykelbarhet - På vilket sätt har de(n)(t) nominerade åtgärden, projektet eller personen genom sin utformning främjat cykelbarhet på orten, i staden eller i regionen? (Ledord: Sammanhängande, Gent, Säkert, Hög komfort, Attraktionskraft, Utbyggbar).   
  • Tillgänglighet - På vilket sätt bidrar de(n)(t) nominerade åtgärden, projektet eller personen till att öka tillgängligheten för fler resor med cykel för fler invånare på orten, staden eller i regionen och därmed förbättrat förutsättningarna för att välja cykeln? 
  • Nytänkande – På vilket sätt har de(n)(t) nominerade åtgärden, projektet eller personen bidragit till att gynna cykelns framkomlighet utöver den infrastruktur som sedvanligen planeras för cykeln, eller ett innovativt sätt att tänka kring planering av cykelinfrastruktur? 

Process 

Utlysningen annonseras och en deadline för nomineringar har satts (deadline 17 mars 2023). Därefter gör jurymedlemmarna en individuell bedömning där varje nominering poängsätts på en skala 1–10 utifrån kriterietexten ovan. Poängen räknas ihop och juryn har sedan en kvalitativ diskussion som kompletterar den kvantitativa poängsättningen om vilken nominering som bäst förtjänar utmärkelsen. Alla medlemmar, inklusive styrelsen och Svenska Cykelstäders kansli kan nominera till priset.

Jury

  • Christina Bernhardsson, ordförande Svenska Cykelstäder  
  • Samuel Williams, verksamhetsledare Svenska Cykelstäder  
  • Karolina Isaksson, forskare vid VTI och KTH 
  • Rune Karlberg, ledamot i Cykelfrämjandets riksstyrelse  
  • Jones Karlström, biträdande föreståndare, VTI Cykelcentrum 
  • Maja Edvardsson, utredare, Trafikverket  

 

Ändringar

Svenska Cykelstäder reserverar sig för ändringar i processen eller förlängning av deadline vid behov.

Skicka in din nominering nedan senast den 17 mars 2023! 

 

Foto och omslagsbild: Markus Gann/Mostphotos

 

Omslagsbild: Svenska Cykelstäder