Image

Svenska Cykelstäders cykelplaneringspris 2022

Svenska Cykelstäder delar ut Cykelplaneringspriset 2022 till den som bäst främjat god cykelplanering bland våra medlemmar!

Svenska cykelstäder representerar de städer, regioner och organisationer som arbetar mest målmedvetet för ökad cykling. Vi har många tjänstepersoner runt om i våra medlemsorganisationer som på olika sätt och i olika roller arbetar med att planera för cykelns framkomlighet. Cykelstäderna ser ett behov av att specifikt höja cykelplaneraryrkets status och cykelplanering som hantverk bland våra medlemmar. I år instiftar vi Sveriges första pris för cykelplanering. Vi tar in nomineringar på personer (ex. trafikplanerare) och projekt (ex. cykelplan, strategi, projekt, byggnadsverk, åtgärder) runtom i våra organisationer som förtjänar att lyftas som föredömen.

Svenska Cykelstäders planeringspris tilldelas en person eller ett projekt som på ett utmärkt sätt har beaktat cyklingens förutsättningar och behov och därigenom fört utvecklingen framåt för cykelplanering i hela landet. 

Förutsättningar och kriterier

För att priset ska kunna delas ut behöver den nominerade åtgärden vara beslutad om och antagen. 

  • Cykelbarhet - På vilket sätt har de(n)(t) nominerade åtgärden, projektet eller personen genom sin utformning främjat cykelbarhet på orten, i staden eller i regionen? (Ledord: Sammanhängande, Gent, Säkert, Hög komfort, Attraktionskraft, Utbyggbar).   
  • Tillgänglighet - På vilket sätt bidrar de(n)(t) nominerade åtgärden, projektet eller personen till att öka tillgängligheten för fler resor med cykel för fler invånare på orten, staden eller i regionen och därmed förbättrat förutsättningarna för att välja cykeln? 
  • Nytänkande – På vilket sätt har de(n)(t) nominerade åtgärden, projektet eller personen bidragit till att gynna cykelns framkomlighet utöver den infrastruktur som sedvanligen planeras för cykeln, eller ett innovativt sätt att tänka kring planering av cykelinfrastruktur? 

Process 

Utlysningen annonseras och en deadline för nomineringar har satts (ny deadline 9 januari 2023). Därefter gör jurymedlemmarna en individuell bedömning där varje nominering poängsätts på en skala 1–10 utifrån kriterietexten ovan. Poängen räknas ihop och juryn har sedan en kvalitativ diskussion som kompletterar den kvantitativa poängsättningen om vilken nominering som bäst förtjänar utmärkelsen. 

Jury

  • Christina Bernhardsson (S), ordförande Svenska Cykelstäder  
  • Samuel Williams, verksamhetsledare Svenska Cykelstäder  
  • Karolina Isaksson, forskare vid VTI och KTH 
  • Rune Karlberg, ledamot i Cykelfrämjandets riksstyrelse  
  • Dan Nerén, Senior Public Policy Manager, Tier Mobility  
  • Jones Karlström, biträdande föreståndare, VTI Cykelcentrum 
  • Julia Ohlgren, konsult, Trafikverket  

 

Ändringar

Svenska Cykelstäder reserverar sig för ändringar i processen eller förlängning av deadline vid behov.

Skicka in din nominering nedan senast den 9 januari 2023! 

 

Foto och omslagsbild: Markus Gann/Mostphotos

 

Omslagsbild: Svenska Cykelstäder