Image

Så utvecklas cyklingen i Sverige – se nationellt resultatwebinarium från den 27 maj i efterhand

Ökad cykling är en viktig del av lösningen på fler av vår tids stora utmaningar, men åt vilket håll går utvecklingen? Det pratade vi om på årets digitala resultatwebinarium den 27 maj med hela 170 deltagare.

Här kan du se hela webinarinet i efterhand. Nedan hittar du alla presentationer. 
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Zo5q51HNrXY" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Program

Kan fritidsresor bidra till mål om ökat cyklande? Region Stockholm lyfter blicken från arbetspendlingen
Agnes Landefjord och Robert Olofsson, cykelsamordnare på Cykelkansliet, Region Stockholm
Här presenteras resultat från det pågående arbetet med att revidera den regionala cykelplanen, där fritidsresandets nuläge och möjligheter har utforskats. Hur kan ökat cyklande till fritidsaktiviteter, handel och service bidra till målet om 20 procents cykelandel i Region Stockholm år 2030? Här hittar du presentationen

Så utvecklas cyklingen i Sverige. Presentation av Nationellt cykelbokslut 2019
Rami Yones, ordförande Nationella cykelrådet, Trafikverket
Nationella cykelrådet presenterar 2019 års cykelbokslut med bland annat resultat från den nya nationella resvaneundersökningen. Rådet kommer också spana kring nya alternativa metoder att samla in resedata från cyklister – bland annat genom uppkopplade cyklar. Detta var en försmak av Cykelbokslutet. Det publiceras i sin helhet den 7 juli på Trafikverkets hemsida. Här hittar du presentationen.

Vinnare av Cykelfrämjandets uppsatsstipendium 2020
Stipendiaten Johan Egeskog och Charlotte Hagström, Cykelfrämjandet
Varje år utser en jury av cykelexperter den bästa uppsatsen på kandidat- eller masternivå som tilldelas ett stipendium på 10 000 kr. I år gick priset till KTH-studenten Johan Egeskog för sin masteruppsats om cykelbanors bredd och hur det påverkar cyklister. Läs mer om uppsatsen här. Här hittar du presentationen.

Årets cykelfrämjarkommuner. Presentation av Kommunvelometern 2020
Emilia Sternberg och Lars Strömgren, Cykelfrämjandet
Årets vinnare i Cykelfrämjandets nationella ranking Kommunvelometern var Uppsala. I kategorin mellanstora kommuner vann Karlstad och små kommuner vann Finnspång. Rankingen mäter hur väl kommuner satsar på cykling och prisar de små, mellanstora och stora kommuner som satsar mest på att öka cyklingen. Här kan du läsa mer om Kommunvelometern och hitta fördjupade rapporter för varje kommun. Här hittar du presentationen.