Image

Cykelstädernas höstkonferens 23-24 oktober 2019 i Göteborg

Höstkonferensen kommer att ha ett brett program inom infrastruktur, beteendepåverkan, projektering, detaljplanering och drift och underhåll. Ett stort fokus är på erfarenhetsutbyte mellan kommuner, regioner och andra som är verksamma inom arbetet för ökad cykling. Träffen sker i samarbete med Göteborgs stad.

SISTA ANMÄLNINGSDAG
Anmäl deltagande senast 16/10 via denna länk

ADRESS
Våning 2026, Trafikkontoret, Lilla Bommen 1

KOSTNAD
Konferensen är kostnadsfri för Svenska Cykelstäders medlemmar. Icke medlemmar är välkomna mot en avgift på 5 500 kr ex. moms.

ANMÄLNINGS- OCH AVBOKNINGSVILLKOR
Vi förbehåller oss rätten att ställa in konferensen vid för få anmälda deltagare. Antalet platser är begränsat. Anmälan är bindande efter att sista anmälningsdag har passerats men kan överlåtas på annan person. Genom att anmäla dig så godkänner du var hantering av personuppgifter enligt vår dataskyddspolicy som du kan ta del av här. Du kan när som helst be oss att ta bort dina personuppgifter. Träffen kommer att dokumenteras med fotografi – meddela oss om du inte vill synas i bild.

KONTAKT
info@svenskacykelstader.se / 073-324 77 84Program


Tisdag 22/10
 

Jämställdhet och frihet – så öppnar cyklingen upp möjligheter och ger tillgång till arbetsmarknaden och mycket mer.

Förprogram i samarbete med Cykelfrämjandet 
Observera att plats är Världskulturmuseet, Södra Vägen 54.
17:00 Mingel
18:00 Panelsamtal
19:15 Filmvisning av dokumentären Afghan Cycles, regisserad av Sarah Menzies

Deltagare i panelsamtalet:

 • Fabienne Roux, utbildningssamordnare, Cykelfrämjandet
 • Nannette Büsgren, koordinator, Volontär i Nacka
 • Moa Hallmyr, folkhälsoutvecklare, Närsjukhuset i Angered
 • Hoda Younes, tidigare kursdeltagare i Malmö och nu instruktör.


Onsdag 23/10

09:30 Kaffe, registrering och mingel
10:00 Välkomna. Toni Orsulic (M), ordförande i Trafiknämnden Göteborgs stad och Moa Rasmusson (L), ordförande i Svenska Cykelstäder

10:15 Föreläsning

 • Supercykelstierna i Region Hovedstaden. Henrik Grell, projektledare, COWI
  • Henrik var med i uppstarten av "Supercykelstierna i Region Hovedstaden” och utarbetade själva konceptet, något som inkluderade bland annat ett konkret pilotprojekt, en marknadsföringsstrategi samt utvärdering av själva konceptet. Sedan dess har Henrik jobbat med att utveckla konkreta supercykelstier och har varit ansvarig för framtagandet av en nationell handbok för supercykelstier.

10:55 Diskussionsgrupper

 • Parkeringar och garage: gör det lätt att välja rätt genom utformning och service
 • Supercykelstråk: planering, utformning, skyltning, finansiering och marknadsföring
 • Drift och underhåll: besiktning, krav på entreprenörer och åtgärdande av allvarliga fel

11:55 Lunch
13:00 Sammanfattning av strimmorna

13:10 Föreläsningar

 • Hälsoeffekterna av fysisk aktivitet, och cykeln som Sveriges bästa hälsopiller. Daniel Arvidsson, docent, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet. Ulf Eriksson, regional cykelsamordnare, Cykelkansliet Region Stockholm.
  • Under föredraget berättar Daniel och Ulf om effekterna av fysisk aktivitet, hur mycket som krävs för att ge bättre hälsa, samt hur cykeln kan bli central i arbetet för bättre folkhälsa och för att uppfylla de globala hållbarhetsmålen.
 • Kommunicera nyttor och målbilder. Henrik Olsson, cityledare, Göteborg Citysamverkan
  • Henrik  är floristmästaren och civilekonomen som under 13 år har arbetat med utveckling av stadsdelstorg och stadskärnor. Henrik blev år 2013 utsedd till årets Centrumutvecklare av organisationerna Sveriges Centrumutvecklare, Svenska Stadskärnor och Fastighetsägarna och deltar i den nationella debatten om stadskärnors framtidsförutsättningar. Henrik är numera verksam i den nya organisationen Göteborg Citysamverkan.

14:20 Diskussionsgrupper

 • Vägarbeten: kravställning/handböcker, utbildning, trafikanordningar, etc.
 • Korsningspunkter mellan gående och cyklande
 • Kommunicera nyttor och målbilder med cykling

15:20 Sammanfattning av strimmorna
15:30 Fika
16:00 Föreläsning

 • Så arbetar Västra Götalandsregionen för att öka andelen hållbart resande. Sara Persson, regionutvecklare, Västra Götalandsregionen.
  • Västra Götalandsregionen arbetar brett och aktivt för att öka cyklingen i regionen. Projekt såsom Buss o hoj, På egna ben och Cykelvänlig arbetsplats har brutit ny mark i arbetet med att marknadsföra aktivt resande. Sara kommer att berätta hur regionen arbetar för att nå målen om att öka andelen hållbart resande.

16:20 Föreningsstämma höstmöte

17:00 Slut för dagen

18:30-framåt Middag på Byns Bistro, Tredje Långgatan 13.


Torsdag 24/10

09:00 Föreläsningar

 • Enkle tiltak for økt sykling – en sammanställning av norska Statens vegvesen. Emil Törnsten, verksamhetsledare Svenska Cykelstäder
  • Norges motsvarighet till Trafikverket har sammanställt forskning och erfarenheter om hur kommuner kan arbeta med enkla åtgärder. Emil kommer i korthet att ge exempel från den sammanställningen.
 • Nya tidens mobilitetstjänster, passar cykel in i dessa? Lennart Persson, EC2B/Trivector
 • Forskningsprojekt om bilens inverkan på cityhandeln. Björn Sax Kaijser, trafikplanerare, Sweco
  • Fotgängarnas förening har fått forskningsbidrag från Trafikverket för att undersöka hur cityhandeln påverkas av begränsad biltrafik. Projektet bygger på en litteraturstudie som syftar till att kartlägga vad som finns skrivet inom området och vilka erfarenheter som finns samlade från städer som har genomfört stora stadsomvandlingsprojekt. Björn har varit projektledare för arbetet och presenterar här resultatet från studien.
 • Hur lastcyklar kan ersätta bilar i kommunala verksamheter. Johan Erlandsson, grundare och VD, Velove Bikes AB
  • Johan från Göteborgsföretaget Velove berättar om utvecklingen med godstransporter på cykel och ger exempel på hur kommuner använder dem idag. Johan kommer också be om input på i vilka ytterligare verksamheter det skulle kunna vara möjligt att använda lastcyklar istället för motorfordon.

10:25 Diskussionsgrupper

 • Enkla åtgärder för bättre cykling
 • Arbeta med skolor och föreningar för att främja barns cykling
 • Drift och underhåll för säker cykling: beläggningsåtgärder för året runt-cykling

11:25 Sammanfattning av strimmorna
11:35 Lunch
12:45 Föreläsning

 • Så ska Göteborgs stad tredubbla cyklingen till år 2025. Malin Månsson, cykelsamordnare, trafikkontoret.

13:30 Cykeltur med guidning av Göteborg stad.

15:30 Slut (vid konferenslokalen)