Image

8 mars: Möte med resvanearbetsgruppen

Den 8 mars 10.00-11.30 håller resvanearbetsgruppen ett öppet digitalt möte.

Resvanearbetsgruppen arbetar inom Svenska Cykelstäder med frågor rörande resvanor, kampanjer och mobility management i bred bemärkelse. Gruppen delar kunskap, lyfter fram goda exempel och bidrar till medlemmarnas omvärldsbevakning.

Temat för träffen är cykelresor till arbetsplatser. Vi tar del av två presentationer och diskuterar hur vi bidrar till fler cykelvänliga arbetsplatser.

  • Sykkelvennlig arbeidsplass (Syklisternes Landsforening) - Det norska systerprojektet till Cykelvänligast deltar och delar erfarenheter, framgångsfaktorer och utmaningar från hur projektet jobbat med rekrytering, certifiering och rådgivning i Norge.
  • Cykelvänligast (Cykelfrämjandet). Projektet på Cykelfrämjandet har fått en ny projektledning och rekryterar nya arbetsplatser. Hur arbetar man inom Cykelfrämjandet med projektet och hur vill man utveckla konceptet framöver?
  • Diskussion

Efter presentationerna får vi möjlighet att ställa frågor, dela erfarenheter och kunskap. Hur jobbar svenska kommuner och regioner för att rekrytera cykelvänliga arbetsplatser? Vilka exempel kan vi inspireras av, och vilka utmaningar möter man i arbetet? Fundera gärna kring vad du är särskilt intresserad av inför mötet.

Gruppen leds av sammankallande Karin Ryberg, med stöd av Cykelstädernas kansli.

Vill du hjälpa till att ta fram innehåll och ge inspel till gruppens arbete? Kontakta kansliet på samuel.williams@svenskacykelstader.se för att anmäla intresse.

 

Datum: fredag 8 mars

Tid: 10:00-11:30


Mötet är öppet för alla Svenska Cykelstäders medlemmar.

Frågor? info@svenskacykelstader.se / 070-759 05 70


Omslagsbild: Roland Magnusson/Mostphotos