Image

Webinarium med Riksdagens cykelnätverk: kombinerat resande

Webinarium med Riksdagsnätverket: tema kombinerat resande.

Cykling kan göra mycket för folkhälsan, en bättre ekonomi, för miljön och för att minska utsläppen. När cykling kombineras med andra hållbara färdsätt så ökar räckvidden och det blir mer attraktivt att välja  hållbara resealternativ. Men vilka är förutsättningarna för kombinerat resande i Sverige idag? Hur har man gått tillväga för att öka det hållbara resandet internationellt? 

I det här öppna webinariet bjuder Riksdagens cykelnätverk in för att undersöka temat kombinerat resande. Hur kombinerar vi cykel med kollektiva färdmedel, för att öka räckvidden och flexibiliteten i det hållbara resandet? 

Tillsammans med flera inbjudna talare kommer vi att utforska temat i en svensk och internationell kontext:

  • Roland Kager, Mobilitetsrådgivare vid Studio Bereikbaar i Nederländerna. Roland är bland annat expert på cykelparkeringslösningar och hur man systematiskt sammankopplar trafikslag i hubbar.
  • John Hultén, Föreståndare vid K2 - Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. John är expert på politiska beslutsprocesser, transportplanering och finansiering och har en bakgrund från bland annat Trafikverket och Näringsdepartementet. 
  • Charlotta Lundström, biträdande affärschef på Västtrafik. Charlotta berättar hur Västtrafik arbetar med kombinerat resande.

Riksdagens cykelnätverk har funnits sedan 2010. Nätverket organiserar seminarier, webinarier och sociala cykelaktiviteter för riksdagsledamöter. Nätverket drivs av Cykelfrämjandet på uppdrag av Svensk Cykling. Det här webinariet arrangeras i samarbete med Cykelfrämjandet och Svenska Cykelstäder. Webinariet kommer att spelas in och läggas upp på Youtube.

Välkommen önskar styrgruppen för Riksdagens cykelnätverk!

Inga-Lill Sjöblom (S)

Patrik Jönsson (SD)

Maria Stockhaus (M)

Anders Ådahl (C)

Lili André (KD)

Daniel Helldén (MP)

 

Datum: onsdag 4 oktober

Tid: 10:00-11:30

Plats: Digitalt

Anmäl dig senast 29 september

Webinariet är öppet för alla. Deltagande är kostnadsfritt.

Kontakt

info@svenskacykelstader.se / 070-759 05 70

Hantering av personuppgifter

Genom att anmäla dig så godkänner du var hantering av personuppgifter enligt vår dataskyddspolicy som du kan ta del av här. Du kan när som helst be oss att ta bort dina personuppgifter.

Omslagsbild: Håkan Dahlström/ Mostphotos