Image

31 maj: Möte med resvanearbetsgruppen

Den 31 maj 10.00-11.30 håller resvanearbetsgruppen ett öppet digitalt möte.

Resvanearbetsgruppen arbetar inom Svenska Cykelstäder med frågor rörande resvanor, kampanjer och mobility management i bred bemärkelse. Gruppen delar kunskap, lyfter fram goda exempel och bidrar till medlemmarnas omvärldsbevakning.

Temat för träffen är cykelresor är åtgärder för trygghet, lek och hållbara skolresor. Vi tar del av Stockholms stad som arbetat fram konceptet lekgator.

  • Inledning - Resvanearbetsgruppens sammankallande
  • Jenny Carlsson, chef på Trafikkontoret i Stockholms stad - om konceptet "Lekgator
  • Diskussion

Efter presentationen får vi möjlighet att ställa frågor, dela erfarenheter och kunskap. Hur jobbar svenska kommuner för att bidra till säkra miljöer till och från skolorna? Vilka exempel kan vi inspireras av, och vilka utmaningar möter man i arbetet? Fundera gärna kring vad du är särskilt intresserad av inför mötet.

Gruppen leds av sammankallande Karin Ryberg och Caroline Ljungberg Toulson med stöd av Cykelstädernas kansli.

Vill du hjälpa till att ta fram innehåll och ge inspel till gruppens arbete? Kontakta kansliet på samuel.williams@svenskacykelstader.se för att anmäla intresse.

 

Datum: fredag 31 maj

Tid: 10:00-11:30


Mötet är öppet för alla Svenska Cykelstäders medlemmar.

Frågor? info@svenskacykelstader.se / 070-759 05 70


Omslagsbild: Roland Magnusson/Mostphotos