Image

Se webinariet i efterhand: Piska eller morot - hur får vi färre bilar och fler som cyklar i staden?

Det finns ingen enskild magisk lösning för att minska biltrafiken i våra städer. Mest framgångsrikt är att kombinera olika åtgärder som innebär både morot och piska för användarna. Det visar en ny studie från Lunds universitet som bygger på nästan 800 vetenskapliga artiklar och fallstudier.

Under webbinariet den 3 oktober fick vi ta del av forskningsledaren Kimberly Nicholas resultat från studien. Även Roger Pydokke, nationalekonom och forskare på VTI, berättade hur ekonomiska styrmedel kan användas för att få flera att lämna bilen till förmån för kollektivtrafik och cykel.

Webbinariet anordnades av Svenska Cykelstäders infrastrukturarbetsgrupp.

Se webinariet genom att klicka här.