Image

28 november: Resvanearbetsgruppens workshop - Barn och ungas cykling

Den 28 november 9.00-10.30 håller resvanearbetsgruppen en öppen digital workshop för medlemmar.

Under den här workshopen tar vi del av presentationer på det aktuella temat barn och ungas cykling. Barns cykling är på nedgång i Sverige. Stillasittandet är alltmer utbrett - vilket riskerar långtgående konsekvenser för folkhälsan för barnen, inte minst när de blir äldre. I den här workshopen får vi ta del av presentationer på området, först av Anna-Karin Lindquist, biträdande professor i fysioterapi vid Luleå Tekniska Universitet - som pratar om de projekt hon bedrivit inom aktiva transporter, tillsammans med kollegor och partners.

Resvanearbetsgruppen arbetar inom Svenska Cykelstäder med frågor rörande resvanor, kampanjer och mobility management i bred bemärkelse. Gruppen delar kunskap, lyfter fram goda exempel och bidrar till medlemmarnas omvärldsbevakning. 

Workshopen modereras av gruppens sammankallande Karin Ryberg och Angelica Lindqvist. 

PROGRAM

  • Introduktion
  • Anna-Karin Lindqvist, biträdande professor i fysioterapi vid Luleå tekniska universitet
  • Frågor och diskussion

Datum: tisdag 28 november
Tid: 9:00-10:30

Workshopen är öppen för alla medlemmar i Svenska Cykelstäder.

Frågor? info@svenskacykelstader.se / 070-759 05 70

Omslagsbild: Mostphotos/Agnetasfoton