Image

26 september: Workshop med resvanearbetsgruppen

Den 26 september kl 9.00-10.30 håller resvanearbetsgruppen en öppen digital workshop.

Resvanearbetsgruppen arbetar inom Svenska Cykelstäder med frågor rörande resvanor, kampanjer och mobility management i bred bemärkelse. Gruppen delar kunskap, lyfter fram goda exempel och bidrar till medlemmarnas omvärldsbevakning.

Temat för träffen är uppföljning och statistik inom resvanor i Sverige. I den här träffen gästar Andreas Holmström från Trafikanalys. Andreas kommer att berätta om den nationella resvaneundersökningen, som fångar in svenskarnas vardagliga resande i form av bland annat antal resor, färdlängder,
ärenden och färdsätt. Vad innehåller statistiken? Hur bidrar vi till mer enhetlighet i statistiken mellan nationell, regional och kommunal nivå? Det är frågor vi kommer att närma oss i en diskussion efter Andreas inlägg.

Gruppen leds av sammankallande Karin Ryberg och Angelica Lindqvist, med stöd av Cykelstädernas kansli

 

Datum: tisdag 26 september

Tid: 9:00-10:30


Workshopen är öppen för alla Svenska Cykelstäders medlemmar.

Frågor? info@svenskacykelstader.se / 070-759 05 70


Omslagsbild: Roland Magnusson/Mostphotos