Image

Kallelse till årsmöte 26 april 2023 kl. 14

Föreningens medlemmar kallas till årsmöte den 26 april kl. 14:00 – ca. 15:30. Årsmötet sker digitalt även i år.

Nomineringar till styrelsen eller valberedningen skickas till info@svenskacykelstader.se senast den 24 mars.

Motioner ska ha inkommit till info@svenskacykelstader.se senast den 13 mars.

Alla ordinarie och associerade medlemmar är välkomna att delta. Vid val och voteringar vid föreningsstämmor äger varje ordinarie medlem (kommuner och regioner) en röst. Om medlem representeras av mer än en person, får samtliga delta i diskussionen men endast en av dem rösta. Associerade medlemmar har inte rösträtt. Röstlängden fastställs under årsmötet.

Kontakt

info@svenskacykelstader.se / 070-759 05 70

AnmälanKlicka här!
Omslagsbild: Svenska Cykelstäder