Image

25 april: Workshop med resvanearbetsgruppen

Den 25 april kl 9.00-10.30 håller resvanearbetsgruppen en öppen digital workshop.

Resvanearbetsgruppen arbetar inom Svenska Cykelstäder med frågor rörande resvanor, kampanjer och mobility management i bred bemärkelse. Gruppen delar kunskap, lyfter fram goda exempel och bidrar till medlemmarnas omvärldsbevakning. I den här träffen lyfter vi fram två talare som arbetat på temat transporteffektivitet och hur vi tänker om vårt trafikarbete - för att gynna mer cykel-, gång- och kollektivtrafik. Hur kan vi främja en styrning mot mer transporteffektivitet och aktiv mobilitet?

Gruppen leds av sammankallande Karin Ryberg och Angelica Lindqvist, med stöd av Cykelstädernas kansli.

PROGRAM

  • Maria Ivansson, Klimatkommunerna - Om Klimatkommunernas projekt om 1- och 2-åtgärder för ökad transporteffektivitet, ett projekt finansierat av Trafikverket. 
  • Anders Roth, Svenska Miljöinstitutet (IVL) - Om Klimaträttsutredningens implikationer för transporteffektivitet 
  • Frågor och diskussion - hur kan vi som kommuner och regioner arbeta vidare för ökad transporteffektivitet och aktiv mobilitet?

Datum: tisdag 25 april 
Tid: 9:00-10:30


Workshopen är öppen för alla Svenska Cykelstäders medlemmar.

Frågor? info@svenskacykelstader.se / 070-759 05 70


Omslagsbild: Roland Magnusson/Mostphotos