Image

Kallelse till årsmöte 24 april 2024 kl. 14

Föreningens medlemmar kallas till årsmöte den 24 april kl. 14:00 – ca. 15:30. Årsmötet sker digitalt.

Nomineringar till styrelsen ska skickas till valberedningen via info@svenskacykelstader.se senast den 22 mars.

Motioner ska ha inkommit till info@svenskacykelstader.se senast den 8 mars.

Alla ordinarie och associerade medlemmar är välkomna att delta. Vid val och voteringar vid föreningsstämmor äger varje ordinarie medlem (kommuner och regioner) en röst. Om medlem representeras av mer än en person, får samtliga delta i diskussionen men endast en av dem rösta. Associerade medlemmar har inte rösträtt. Röstlängden fastställs under årsmötet.

Kontakt

info@svenskacykelstader.se / 070-759 05 70

AnmälanKlicka här!
Omslagsbild: Svenska Cykelstäder