Image

Kallelse till årsmöte 24 april 2024 kl. 14

Föreningens medlemmar kallas till årsmöte den 24 april kl. 14:00 – ca. 15:30. Årsmötet sker digitalt.

Årsmötet kommer att gästas av Veronica Hejdelind, chef på Arwidssonstiftelsen. Veronica var utredningssekreterare i regeringsuppdraget Främjafys (Kommittén för främjande av fysisk aktivitet) som hade i uppdrag att kraftsamla och lämna förslag som kan leda till ökad fysisk aktivitet och minskat stillasittande. Komittén slutrapporterade till socialminister Jakob Forssmed (KD) sommaren 2023. Veronica kommer att berätta om hur vi skapar ett samhälle som främjar fysisk aktivitet och vad som händer framåt.

Nomineringsperioden är nu avslutad. 

Alla ordinarie och associerade medlemmar är välkomna att delta. Vid val och voteringar vid föreningsstämmor äger varje ordinarie medlem (kommuner och regioner) en röst. Om medlem representeras av mer än en person, får samtliga delta i diskussionen men endast en av dem rösta. Associerade medlemmar har inte rösträtt. Röstlängden fastställs under årsmötet.

Alla ordinarie och associerade medlemmar är välkomna att delta. Vid val och voteringar vid föreningsstämmor äger varje ordinarie medlem (kommuner och regioner) en röst. Om medlem representeras av mer än en person, får samtliga delta i diskussionen men endast en av dem rösta. Associerade medlemmar har inte rösträtt. Röstlängden fastställs under årsmötet.

Kontakt

info@svenskacykelstader.se / 070-759 05 70

AnmälanKlicka här!
Omslagsbild: Svenska Cykelstäder