Image

23 januari - Case med infrastrukturarbetsgruppen - Cykelgator

Hur ska cykelgator utformas? Vad innebär utformningen - och lagstiftningen - för möjligheter och hinder? Hur arbetar Umeå kommun med att koppla samman cykelnätet med hjälp av en ny cykelgata?

Den 23:e januari anordnar infrastrukturarbetsgruppen sitt nästa arbetsgruppsmöte. Gruppen djupdyker i ett case - Umeå kommuns arbete med att utforma en ny cykelgata i stadskärnan, vilket genomförs i samarbete med Sweco. Joel Kyläkorpi, Sweco, och John Bylund, Umeå, presenterar projektet. Sedan följer tid för frågor och diskussion. Ta gärna med frågor och inspel till Joel och John som du kan dela med dig av i gruppdiskussionen.

Program

  • Inledning - Infrastrukturarbetsgruppen
  • Umeå: Bakgrund - varför vill kommunen ha en cykelgata på Dragongatan?
  • Sweco: Förutsättningar och utformning av cykelgatan
  • Gruppdiskussion
  • Avslutning


Datum och tid: 23 januari kl 09.00-10.00

Plats: Digitalt i Zoom - anmälan sker här. 

Träffen leds av gruppens ordförande Pär Wallin, Växjö, och vice ordförande Oskar Malmberg, Sweco. 

Den här träffen är öppen för alla medlemmar i Svenska Cykelstäder.

 

Bild: Tommy Sjöberg/Mostphotos