Image

Samverkan 2024: Workshop

Workshopen riktar sig till Svenska Cykelstäders medlemmar. 

Svenska Cykelstäder arbetar strategiskt inom tre verksamhetsområden - kunskapsutbyte, samverkan och opinionsbildning. Inom området samverkan har vi tidigare gjort flera kampanjer såsom att ta fram en pedagogisk serietidning för skolbarn (2021, 2023), kampanjen Cykla MER!, Låt barnen styra och en kampanj för att sprida information om cykelöverfarter. Även projektet Cykelvänlig skola har engagerat kommunkontakter, skolledare och andra kommunala intressenter.

Principen är att samverkan ger medlemmarna större bredd och mer kostnadseffektiva kampanjer då de samordnas inom Svenska Cykelstäder.

Vi håller en workshop och samlar in idéer inför framtida samverkan.  Fundera gärna innan och ta med idéer från din egen organisation.

Dagordning

- Inledning - Svenska Cykelstäder
- Bikupor - idéer för kampanjer 2024
- Gemensam diskussion
- Avslutning

Datum: Torsdag 7 december

Tid: 9:00 - 10:00

Plats: Digitalt

Anmäl dig senast 5 december

Workshopen är öppen för alla ordinarie medlemmar i föreningen.

Kontakt

info@svenskacykelstader.se / 070-759 05 70

Hantering av personuppgifter

Genom att anmäla dig så godkänner du var hantering av personuppgifter enligt vår dataskyddspolicy som du kan ta del av här. Du kan när som helst be oss att ta bort dina personuppgifter.

Omslagsbild: Andreas Lundberg/ Mostphotos