Image

14 mars - Spetsträff Drift och underhåll 

Svenska Cykelstäder och Umeå kommun bjuder in till sin första tematiska spetsträff om Drift och underhåll. 

Sverige är i en pågående omställning av transportsystemet, där städerna spelar en central roll. Möjligheterna är många. Med en växande andel cykeltransporter kommer samhället att kunna dra fördelar både i bättre folkhälsa, större framkomlighet, en starkare ekonomi, en bättre miljö och mindre klimatpåverkan.

Samtidigt sjunker andelen som cyklar till och från fritidsaktiviteter, affären eller vänner från 58 procent till 30 procent under
vinterhalvåret, enligt Cyklistvelometern. Andelen som cyklar för motions- och rekreationssyften sjunker enligt samma rapport från 43 procent till 18 procent. Singeloyckor är vanligast bland cykelolyckor, 8 av 10 fall, vilket ofta beror på bristande drift, underhåll eller infrastruktur. I en aktuell VTI-studie pekar mellan 30-60 procent av de olycksdrabbade ut halka som orsak för cykelolyckan. Snö, is och löst grus har varit den utlösande olycksfaktorn. Att lösa ut knutar och förbättra driften och underhållet har stor potential att öka cyklingen året runt många svenska kommuner.

Den här träffen riktar sig till dig som arbetar strategiskt med Drift- och underhållsfrågor, men också till dig som arbetar praktiskt och dig som vill ta del av Cykelstädernas samlade kunskap på området. Träffen bjuder på föredrag, aktuell forskning, platsbesök, cykeltur och workshops med andra medlemmar från Svenska Cykelstäder.

Under den här tematräffen syftar Svenska Cykelstäder och Umeå kommun till att:

  • Lyfta fram spetsexempel på bättre Drift- och underhållstekniker, samordning och styrning 
  • Bidra till internationell omvärldsbevakning på området 
  • Sprida kunskap och resultat från forskningen på området Drift- och underhåll
  • Samla Cykelstädernas främsta kompetens på området för att aktivera kunskapsutbytet inom föreningen

 

Program

09.00  Anmälan i Stadshusreceptionen (Skolgatan 31A) - Kaffe och smörgås

09.30  Inledning av Christina Bernhardsson, ordförande för Svenska cykelstäder och i Tekniska nämnden, Umeå kommun

09.45  Uleåborg, Harri Vaarala, Trafikingenjör och forskare - om strategi, teknik och prioriteringar för att bli en vintercykelstad i världsklass 

10.50  Paus

11.00  Umeå kommun - Driftsformer för ökad cykling året runt: 

  • 11.00-11.20 Plogwebben 
  • 11.20-11.40 Sopsaltning 

11.45  Lunch  

13.00  Cykeltur i Umeå med platsbesök (kommunen erbjuder cyklar samt hjälmar)

14.30  Föredrag av Anna Niska, Forskare och forskningsledare vid VTI Cykelcentrum - Vinterdrift och sopsaltning - nytt från forskningen

15.00  Fika 

15.20  Workshop:  

Del 1: Vilka drift- och underhållstekniker använder man sig av vintertid? Vilka är för- och nackdelarna med upphandling eller egen regi?

16.40  Uppsummering, frågor till medlemmarna och avslutning - hur bör Cykelstäderna ta kunskapsutbytet vidare? 

Praktiskt

Tid: 14 mars, kl 09.00-17.00
Plats: Umeå, Teknik- och Fastighetsförvaltningen (Skolgatan 31 A)

Nätverksträffen riktar sig till Svenska Cykelstäders medlemmar och ingår i medlemskapet. Är du inte medlem och vill delta? Kontakta oss. 

Boende och resa

Bokas separat av varje enskild organisation. Varje deltagare står för sina rese- och boendekostnader. 

Reseförslag

Nattåg från Stockholm - 13-04-2024 (SJ, direkt)
Avgång 22.39 Ankomst Umeå 08.16

Nattåg från Göteborg - 13-04-2024 (SJ, direkt)
Avgång 19.29, Ankomst Umeå 08.16

Nattåg från Malmö - 13-04-2024 (SJ, byte i Stockholm)
Avgång 17.07, Ankomst Umeå 08.16

Tåg från Sundsvall - 14-04-2024 (Norrtåg)
Avgång 05.13, Ankomst Umeå 08.28

För de som har möjlighet, eller för de som reser längre, föreslås att övernatta i Umeå inför nätverksträffen.

Kontakt

Samuel Williams, verksamhetsledare, info@svenskacykelstader.se / 070-759 05 70

Hantering av personuppgifter

Genom att anmäla dig så godkänner du var hantering av personuppgifter enligt vår dataskyddspolicy som du kan ta del av här. Du kan när som helst be oss att ta bort dina personuppgifter.

Tillgänglighet 

Meddela Svenska Cykelstäder om du har särskilda behov gällande tillgänglighet i eller i anslutning till lokalerna i Umeå.

Ändringar

Svenska Cykelstäder reserverar sig för ändringar i programmet vid behov. Programmet uppdateras löpande. 

Varmt välkommen!

 

Omslagsbild: Umeå kommun