Svenska Cykelstäder och Egmont i samarbete för barns hälsa

svenskacykelstader Nyheter

Svenska Cykelstäder expanderar arbetet för att få fler barn att gå och cykla till skolan. Via ett nytt samarbete med Story House Egmont får tusentals svenska skolbarn nu hem den pedagogiska serietidningen ”Min cykel & jag”, som är full av cykelglädje och fakta om fördelarna med aktiva transporter.

Min cykel & jag är ett lustfyllt och kunskapshöjande material för barn som ska börja skolan. Serietidningen har tagits fram av Story House Egmont exklusivt för Svenska Cykelstäder, som ett led i satsningen på att få föräldrar och barn att i högre grad resa aktivt genom att gå eller cykla till skolan. Svenska Cykelstäder har nyligen lanserat cykelvanligskola.se, som hjälper skolor att skapa bättre förutsättningar för barnen att cykla.

I tidningen får de unga läsarna bland annat stifta bekantskap med lodjuret och seriefiguren ”Robin” och lära sig om vilken utrustning som måste finnas på en cykel, olika trafikregler och varför det är så bra med vardagsmotion genom att cykla till skolan. Tecknade serieberättelser varvas med spel och kluriga pyssel- och faktasidor.

– Fler föräldrar borde reflektera mer över hur de reser och vilka resor som skulle kunna ske på ett smartare sätt. Skolstart i årskurs 1 är ett utmärkt tillfälle att fundera på sina resvanor och hur barnen ska få upp pulsen på morgonen så att de kan koncentrera sig under skoldagen. Via barn och föräldrar som tillsammans läser serietidningen hoppas vi kunna få igång bra diskussioner hemma vid köksborden, säger Emil Rensvala, verksamhetsledare på Svenska Cykelstäder.

– Vi har i en sammanställning av fakta och nyckeltal kring barns cykling kunnat konstatera att 8 av 10 barn inte når minimirekommendationerna om en minst en timmes fysisk aktivitet per dag. Mer rörelse relateras samtidigt till bättre studieresultat. Att få fler barn att gå eller cykla till skolan är helt klart ett högprioriterat område för oss, säger Moa Rasmusson, ordförande i Svenska Cykelstäder.


Min cykel & jag kommer under början av hösten att delas ut gratis till skolbarn i åldern 6–9 år i inledningsvis totalt nio svenska kommuner och regioner som är medlemmar i Svenska Cykelstäder. Tidningen planeras att tryckas kontinuerligt, så det finns möjlighet för fler kommuner, regioner, företag och andra att delta i framtiden – till glädje för skolbarn över hela landet under en lång period framöver. Den första utdelningen sker i:

Halmstads kommun
Umeå kommun
Linköpings kommun
Lunds kommun
Österåkers kommun
Helsingborgs stad
Örebro kommun
Jönköpings kommun
Region Sörmland

För frågor eller referensexemplar, vänligen kontakta:
Emil Rensvala, verksamhetsledare Svenska Cykelstäder, emil.rensvala@svenskacykelstader.se, 073-324 77 84

Övriga presskontakter
Moa Rasmusson, ordförande, Svenska Cykelstäder, moa.rasmusson@sollentuna.se 073-915 16 33

Jonas Lidheimer, kommunikationsansvarig, Story House Egmont, jonas.lidheimer@egmont.se, 0708 63 94 62


Om Svenska Cykelstäder
Svenska Cykelstäder är en förening av kommuner och regioner som målmedvetet arbetar för ökad, bättre och säkrare cykling. Ordinarie medlemmar är 35 svenska kommuner och 6 regioner som vill göra vardagscyklingen mer attraktiv. Föreningen stöds av 7 associerade medlemmar. Den gemensamma visionen är att hälften av alla resor som är kortare än fem kilometer ska ske med cykel. Läs mer på www.svenskacykelstader.se.

Om Story House Egmont Custom Publishing
Story House Egmont skapar lustfyllda berättelser och innehåll för barn och unga genom spännande serier, faktaspäckade redaktionella tidningar, sagoböcker och lärorika pyssel. Tillsammans med några av Nordens största varumärken – eller kundens eget – utvecklas unika koncept och innehåll för olika format och plattformar. Story House Egmont erbjuder hela kedjan: från karaktärsdesign, utveckling och tryck till distribution. Aktuella uppdrag är bland annat den prisbelönta revitaliseringen av varumärket Skogsmulle för Friluftsfrämjandet.

Pressbilder

Referenssidor