Regeringen sänker skatten på förmånscyklar: ”Hade velat se vårt förslag genomföras”

svenskacykelstader Nyheter

När regeringen idag presenterade budgetnyheter inom transportsektorn fanns två cykelnyheter med. Det blir en ny öronmärkt cykelsatsning inom stadsmiljöavtalen, där kommuner och regioner kan söka medfinansiering för cykelåtgärder för sammanlagt 200 mkr. Därtill sänks skatten på förmånscyklar. Svenska Cykelstäders dom: bra men inte tillräckligt.

– Det är jättebra att stadsmiljöavtalen utökas med en ännu en öronmärkt cykelsatsning. Det möjliggör för kommuner och regioner att förbättra landets eftersatta cykelinfrastruktur. Men när ska Trafikverket få regeringens mandat och medel till att bygga ut de statliga cykelvägarna? Myndigheterna behöver få skarpa uppdrag. Nu behöver regeringen omgående fatta beslut om ett nationellt cyklingsmål, säger Moa Rasmusson, ordförande i Svenska Cykelstäder.

Arbetsgivare som vill främja sina anställdas hälsa utmanas idag av förmånsskatten på cyklar som personal kan leasa för att pendla med till jobbet. Regeringen gick i våras ut med en remiss med förslag på hur förmånsskatten kan minskas. Svenska Cykelstäder välkomnade insatsen men beskrev det i remissvaret som en ”blygsam satsning”. Nu står det klart att regeringen har till viss del har lyssnat. Förmånscyklar med ett förmånsvärde på högst 3 000 kronor per år behöver inte tas upp till beskattning, vilket motsvarar en cykel med ett marknadsvärde på ca 15 000 kronor.

– Det vi vill är enkelt: låt skattereglerna främja cykling. Det är bra för samhällsekonomin, folkhälsan och klimatet. Idag främjar inte skattereglerna cykling, utan vi har istället stora subventioner av biltrafiken. Det är bra att regeringen höjde beloppet från det orimligt låga förslag som presenterades i våras, men om de till fullo räknat på och förstått nyttorna så skulle de antagligen ha tagit bort förmånsskatten helt. Detta kommer inte att leda till den boom av lastcyklar som vi vill se, säger Emil Rensvala, verksamhetsledare i Svenska Cykelstäder.

Att skattereglerna ska främja cykling är punkt 6 i Svenska Cykelstäders politiska program.

För mer information:
Moa Rasmusson, ordförande, Svenska Cykelstäder, moa.rasmusson@sollentuna.se 073-915 16 33
Emil Rensvala, verksamhetsledare, Svenska Cykelstäder, emil.rensvala@svenskacykelstader.se, 073-324 77 84

Omslagsfoto: Mika Baumeister/Unsplash