Lyckad höstträff

Emil Törnsten Nyheter

Rekordmånga engagerade cykelexperter, praktiker och politiker deltog i Svenska Cykelstäders höstträff 17-18 oktober i Stockholm, som i år arrangerades tillsammans med VTI Cykelcentrum. Intressanta föredrag, bra möjlighet till långa diskussioner och ett generöst erfarenhetsutbyte bidrog till att höjd kunskapsnivå kring cykeln i planeringen.

Från VTI presenterade Jones Karlström både Cykelcentrum/VTI och det aktuella kunskapsläget gällande framkomlighet och säkerhet för cyklister vid vägarbeten. Ida Järlskog redogjorde för regeringsuppdraget Vägmiljöns (vägmarkeringars) bidrag till mikroplaster och Fredrik Hellman berättade om InfraSweden 2030-projektet Nya beläggningar för halkfria cykelvägar.

Per Westermark från Luleå kommun berättade om sitt vinnarprojekt Aktiva skoltransporter i vinterförhållanden tillsammans med Luleå tekniska universitet i innovationstävlingen Cykel Plus Minus. Det teori-tunga pilotprojektet fick en skolklass att cykla genom vintern.

I fokusgrupper diskuterades en mängd olika frågeställningar på djupet under de två dagarna. Höstmötet han också besluta om den mest offensiva verksamhetsplanen i föreningens historia för de kommande två åren. Ordförande på mötet var Jens Holm (V) – normalt ordförande i riksdagens trafikutskott. Vi tackar alla närvarande för två kunskapsintensiva dagar!