Lyckad höstträff

Emil Törnsten Nyheter

Rekordmånga engagerade cykelexperter, praktiker och politiker deltog i Svenska Cykelstäders höstträff 17-18 oktober i Stockholm, som i år arrangerades tillsammans med VTI Cykelcentrum. Intressanta föredrag, bra möjlighet till långa diskussioner och ett generöst erfarenhetsutbyte bidrog till att höjd kunskapsnivå kring cykeln i planeringen. Från VTI presenterade Jones Karlström både Cykelcentrum/VTI och det aktuella kunskapsläget gällande framkomlighet och säkerhet för cyklister vid vägarbeten. Ida Järlskog redogjorde för regeringsuppdraget Vägmiljöns (vägmarkeringars) bidrag …