Fastigheter för en cykelanpassad vardag

Emil Törnsten Nyheter

Västerås har trots en förväntad befolkningsökning målsättningen att biltrafikmängden ska minska till år 2026. Majoriteten av resorna ska istället ske med gång-, cykel- och kollektivtrafik. Som fastighetsägare ser vi i Tornet detta som en spännande utmaning och vi har så att säga gått ”all in” för att skapa förutsättningar för detta mål i vårt nya område kvarteret Triton, skriver Henrik Oretorp, projektchef på Tornet.

Fastigheterna är en del av Västerås första stadsdel med höga ambitioner för hållbart byggande och mobilitet. Vårt fokus har varit att bygga för ett vardagsliv där bilen snarare är en möjlighet än ett måste. Det ska vara enkelt för hyresgästerna att gå, cykla och resa kollektivt i vardagen. Husets design är väl förberett för cyklar och kvarteret är bilfritt.

Henrik Oretorp, projektchef på Tornet

Hyresgästerna har sin cykelparkering precis utanför ytterdörren, nära till hands och stöldsäkert. Parkeringsgaraget för bilar är däremot frikopplad från fastigheten och har placerats i ett angränsande kvarter vilket leder till att de hållbara alternativens konkurrenskraft ökar. Snart finns även en cykelpool med bland annat två lastcyklar.

”Vi tror att vi lyckats tänka på allt för att åstadkomma det optimala cykellivet”

Varje lägenheten har tillgång till vertikala cykelställ med ramlåsmöjlighet och fastighetens hissar är anpassade till cyklarnas ytbehov. Gårdsparkeringen för cyklar är väl upplyst och för hyresgästerna finns ett utrymme som utrustats med reparationsmöjligheter och en stationär cykelpump.

Ja, vi tror att vi lyckats tänka på allt för att åstadkomma det optimala cykellivet. Vi har till och med dusch och omklädningsrum tillgängligt på fastighetens förskola, allt för att uppmuntra och underlätta för personal som har längre sträckor till jobbet att ändå välja cykel.

För att lägga en god grund för att allt detta verkligen ska användas och se att det leder till nya vanor genomför vi dessutom en resvaneundersökning av de boende. Syftet är att kunna följa upp så att vi ser om utvecklingen går i rätt riktning.

Vi tror på vår idé och är stolta över att vi tänkt på många detaljer för att uppmuntra cyklandet.

Vill du veta mer om kvarteret Triton och mobilitetsplanen för området hittar du detta på tornet.se

Henrik Oretorp
Projektchef