Fastigheter för en cykelanpassad vardag

Emil Törnsten Nyheter

Västerås har trots en förväntad befolkningsökning målsättningen att biltrafikmängden ska minska till år 2026. Majoriteten av resorna ska istället ske med gång-, cykel- och kollektivtrafik. Som fastighetsägare ser vi i Tornet detta som en spännande utmaning och vi har så att säga gått ”all in” för att skapa förutsättningar för detta mål i vårt nya område kvarteret Triton, skriver Henrik …