Falun blir medlem i Svenska Cykelstäder

Emil Törnsten Nyheter

Falu kommun är numera medlem i föreningen Svenska Cykelstäder. Kommunens arbete med att öka och förbättra cyklingen i Falun, allt enligt kommunens upprättade cykelplan, fortsätter.

Tidigare i år bestämde sig kommunen för att ansöka om att bli medlem i Svenska Cykelstäder, efter att föreningen identifierat Falun som en blivande medlem utifrån kommunens arbete med cykling.

För att bli medlem i föreningen ska man stå bakom föreningens vision, ha fattat ett politiskt beslut om att ansöka om medlemskap, samt ha fattat ett politiskt beslut om att öka andelen cykelresor i kommunen.

Varför var det viktigt att bli medlem?

– Vi tror det ska bli ytterligare en injektion i arbetet med cykelfrågor och bidra till ökat och säkert cyklande i Falu kommun. Vi får också en chans att vara bland de bästa och ta del av deras erfarenheter och kunskap. Vi ges också möjligheten att delta i cykelsatsningar som föreningen och framstående kommuner driver, samt ges möjligheten att bidra med vår kunskap och våra erfarenheter, säger trafikplaneraren Anna-Lena Söderlind.

Falu kommun antog cykelplanen 2014. Den omfattar fler olika områden för att förbättra förutsättningarna för cykling.

– Just har vi fokus på att bygga ut cykelinfrastrukturen. 2018 fick vi ökat anslag från 2,5 miljoner kronor till 5 miljoner kronor för utbyggnad av gång- och cykelvägar, berättar Anna-Lena.

Här kan du läsa mer om kommunens cykelplan